Kjeltec 8400

Производител

Метод на изследване

Индустрия

 

КЕЛТЕК 8400 Е НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН АНАЛИЗАТОР

 НА АЗОТ  И ПРОТЕИН ПО МЕТОДА НА КЕЛДАЛ  СЪГЛАСНО

 ISO/AOAC/AACC/EPA/IDF

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

 

 • Напълно автоматично разреждане на пробата, добавяне на основа и получаващ разтвор, дестилация, титруване, изчисления, изписване на резултатите
 • 20- или 60-местен семплер осигурява напълно независим анализ (Опция)
 • Официално одобрена система на колориметрично титруване (АОАС, ЕРА, DIN, ISO и др.), улеснява валидацията.
 • Вградена обезопасителна система за защита на оператора
 • Специално патентована система ( SafE – Система за постепенно подаване на пара) за безопасно дестилиране на епруветки с кристализирали соли в  сярна киселина
 • Контрол на температурата на дестилацията, осигуряващ точни резултати
 • Саморегулираща се система за контрол на охлаждане на водата спестява употребата на вода
 • Система от помпи в долната част за отвеждане на реагентите, спомага точността на анализа
 • Пластмасова разделителна глава и дренажен съд, издържащи на основи, осигуряващи продължителна употреба на анализатора
 • Сменяема бюрета за лесно заменяне на титруващия разтвор
 • Ethernet връзка премахва проблемите при комуникирането с принтери и везни.
 • Пълен РС контрол за всички резултати с помощта на специален Софтуер за обработка на данни(Опция)

 

 

ОПИСАНИЕ

 

Анализаторът КЕЛТЕК 8400  и опционните семплери 8420 и 8460  са най-модерното решение за автоматизация на дестилация по Келдал в една лаборатория независимо от обема на обработваните проби.

GLP тестовете са подкрепени с регистриране на пробите, възстановителен тест  и пълно документиране на всички процедури по време на анализите, използвайки LIMS връзка към принтер или везна.

Система от точни помпи в долната част и високо-прецизна бюрета  за многократно използване осигурява дългосрочна стабилност при подаването и отвеждането на реагентите.

Потокът на охлаждащата вода се контролира автоматично и температурен сензор спира процеса  в случай че дестилата е много горещ.

Сензори за правилно поставяне на епруветките, за добре затворена врата, ниво на реагентите,  ниво на водата и ниво и превишаване на допустимото налягане в парния генератор осигуряват безопасни условия за оператора.

Технологията SAfE (за постепенно подаване на пара)  редуцира екзотермичната реакция  между основата и киселината по време на дестилацията ,премахвайки необходимостта  от ръчно предварително разреждане на пробите.

Система за бързо автоматично  дрениране премахва необходимостта от работата с горещите епруветки и улеснява събирането на отпадъци.

Семплерите поемат епруветките директно от оригиналните им стативи, ограничавайки грешките от преместването и обработката им.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАТЕРИСТИКИ

Капацитет на семплерите: Семплер 8420 1 бр. статив с 20 епруветки от 250 /400 мл
Семплер 8460 3 бр. стативи с 20 епруветки 250/400 мл
Капацитет за съхранение: брой партиди  40
Време за анализ:                               3,5 мин. при 30 мг N(6,5  мин. при 200 мг  N)
Капацитет на дестилиране 40мл/мин.
Обхват на измерване: 0,1 – 200 мг N
Възпроизводимост:  +/-  1%отн.
Възстановяване:   > 99,5%  при нива на N  между 1-200 мг
Обем на бюретата :  35 мл
Резолюция на бюретата:   2,4 µl/стъпка
Скорост на бюретата: >  0,5 мл/сек
Технологията SAfE да
постепенно подаване на пара  0- 15 сек
Ел. захранване: 220 – 240V,   50/60 Hz
Ел. консумация: 2200 W
Консумация на вода: л/мин  при  30ºС ( само по време на дестилацията) 2 л; 1 л/ мин  при 15ºС
Температура на помещението:    макс. 40 ºС
Влажност на помещението:    макс 80% отн.

 

За подробна информация може да се обадите на тел .0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: