Kjeltec 8100

Производител

Метод на изследване

Индустрия

КЕЛТЕК 8100
СИСТЕМА ЗА ДЕСТИЛИРАНЕ

Лесна за използване система за дестилиране за определяне на азот/протеини по Келдал, общ азот по Келдал, амониев азот, директна дестилация, летливи киселини/основи и др.
(на снимката са показани и система за изгаряне на проби и скрубер за отвеждане на газовете)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

– Автоматично разреждане на пробата, добавяне на основа и получаващ разтвор, дестилация и отвеждане на реактивите, осигурява лесно използване
– Парен генератор с варираща производителност позволява разширяване на областта на
приложение с други летливи компоненти
– Официални и точни процедури (ISO, АОАС, ЕРА, DIN, и др.), улеснява валидацията.
– Специално патентована система ( SafE – Система за постепенно подаване на пара) за безопасно дестилиране на епруветки с кристализирали соли в сярна киселина
– Вградена обезопасителна система за защита на оператора
– Саморегулираща се система за контрол на охлаждане на водата спестява употребата на вода
– Контрол на температурата на дестилацията, осигуряващ точни резултати
– Система от помпи в долната част за отвеждане на реагентите, спомага точността на анализа
– Пластмасова разделителна глава и дренажен съд, издържащи на основи, осигуряващи продължителна употреба на анализатора

ОПИСАНИЕ

Дестилаторът КЕЛТЕК 8100 осигурява лесно и надеждно решение за безопасна полу-автоматична дестилация по Келдал.
Възможността да се програмира предварително подаването на основа и времето за дестилиране поддържа получаването на точни резултати, независими от оператора.
Системата от прецизни помпи в долната част осигурява дългосрочна стабилност при подаването и отвеждането на реагентите.
Апаратът е снабден със сензори за добре затворена врата, позиция на епруветките, температура на дестилата както и за ниво и превишаване на налягането при различната производителност на парния генератор.
Патентованата технологията SAfE (за постепенно подаване на пара) подобрява сигурността чрез процедура на смесване, редуцирайки екзотермичната реакция между основата и киселината по време на дестилацията
Операторът е напълно защитен чрез уникалната, въртяща се, автоматична врата, която трябва да е затворена след поставяне на епруветката на съответното място и преди дестилаторът да заработи. Обезопасяващата врата и подложката за епруветки могат лесно да се извадят за почистване.
Охлаждаща вода се използва само по време на анализа и икономия на вода се постига чрез функцията за автоматичен контрол
Текущите разходи са съкратени чрез оптимизирани приложения.
Предписаната схема за поддръжка осигурява установения ред за добра лабораторна практика (GLP)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАТЕРИСТИКИ

Време за анализ:                               3,5 мин. при 30 мг N(6,5  мин. при 200 мг  N)
Капацитет на дестилиране 40мл/мин.
Обхват на измерване: 0,1 – 200 мг N
Възпроизводимост:  +/-  1%отн.
Възстановяване:   > 99,5%  при нива на N  между 1-200 мг
Технологията SAfE да
Постепенно подаване на пара 0- 15 сек
Ел. захранване: 220 – 240V,   50/60 Hz
Ел. консумация: 2200 W
Консумация на вода: л/мин  при  30ºС ( само по време на дестилацията) 2 л; 1 л/ мин  при 15ºС
Температура на помещението:   макс. 40 ºС
Влажност на помещението: макс 80% отн.
Нето тегло: 30 кг
Размери (ш х д х в): 480 х 580 х 690 мм

За повече информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: