Намери решение

Ние предлагаме повече от 60 решения в областта на хранителните и земеделски анализи. Намерете такъв, който да отговаря на вашите нужди

Партньори

Апаратура за емисионен и имисионен контрол на атмосферен въздух вкл. фини прахови частици ( ФПЧ10 и ФПЧ2,5)
Апаратура за пробовземане, анализ и контрол на води и почви, управление на води, МТО станции
Апаратура за идентифициране , анализ и сортиране на всяко отделно зърно в партидите зърно.
Планъчно -йонизационни спектрофотометри