SM200

Производител

Метод на изследване

,

Индустрия

,

Анализатор за мониторинг на прахови частици РМ10  и РМ 2,5

Одобрен от TUV, MCERTS, Агенцията по околна среда на САЩ, на Китай и др. Стандарт по EN 12341

 

Мониторинг в реално време 

Автоматично измерване;

Автоматично пробонабиране;

Работни глави – PM10, PM2.5 или TSP ;

Скорост на потока – 2,3 куб.м/час  или 1,0 куб.м/час;

Лесно интегриране в модерните мониторингови станции;

Генерира 24-часови данни на база бета абсорбция и данни в реално време при броене на частици.

SM200 отговаря на новите наредби за автоматичен мониторинг на прах за PM10 и PM2.5. Също така той отговаря на новите наредби за пробовземането на прах върху филтърни мембрани с оглед на следващи анализи на кадмий, никел, тежки метали и други субстанции.

Използва стандартни 47 мм филтри.

 

Бета абсорбция

SM200 е автоматичен уред за мониторинг на РМ10 и РМ2,5. Зарежда се с филтри в магазина за филтри и Гайгеров брояч измерва бета излъчването преди и след вземане на проба. Времето за измерване на уреда е 8-24 часа.

 

Измервания на частици в реално време

SM200 може генерира данни в реално време като използва броене на частици. Система за броене на база лазерен диод е поставена преди филтъра за пробонабиране. Измерват се броят и големината на частиците. Данните в реално време се калибрират като се използват резултатите от измерванията на бета затихването.

 

Вграден калибратор

Калибрирането на спан, линейност и нула автоматично се контролират на определени интервали.

 

ТS200 – Температурно стабилизирана входяща тръба

TS200 се използва за поддържане температурата на пробата.Това  осигурява винаги точни резултати, които не се влияят от сезонни и географски фактори. TS200 е налична като опция и трябва да се поръча отделно.

 

Процедури по AQ/QC / по осигуряване и контрол на качеството/

47 мм филтри могат да се измерват  съгласно референтните гравиметрични методи.

Резултатите могат да се използват за контрол на автоматичните измервания.

SM200 използва вътрешни сензори за:

  • Външна температура
  • Външно налягане
  • Температура на филтъра
  • Относителна влажност на филтъра
  • Спад на налягането при филтъра
  • Скорост на входящия поток
  • Температура на Гайгеровия брояч
  • Изброявания на Гайгеровия брояч
  • Високо напрежение на Гайгеровия брояч

 

Комуникация чрез сериен порт – Контрол от разстояние

Уредът има три RS232 серийни порта, които могат да се използват за свързване на SM200 към компютър, модем или логер на данни.  Като се използват серийните портове SM200 може да се контролира от разстояние, което означава, че възстановяване на данните и други операции могат са се извършват от разстояние. SM200 е много подходящ за мониторингова мрежа.

 

Техническа спецификация

Размери, модул за пробовземане 630 х 440 х 300 мм¹
Размери, модул с помпа 310 х 280 х 250 мм¹
Тегло, модул за пробовземане 25 кг
Тегло, модул с помпа 10 кг
Захранване 230V/ 50-60 Hz
Потребявана мощност 800 W
Дисплей LCD , 4 х 20 знака
Клавиатура Мембранна
Съхранение на данни 120 дни / на база 24 ч вземане на проба/
Сериен интерфейс 3 x RS 232
Аналогов изход 0-10V/ 0-20 mA
Цифров изход за статус Затварящо реле
Степен на защита IP 20
Работна температура +5°С – +40°С

(+40°F- +100°F)

Работни параметри
Оперативна скорост на потока 16,67 л/мин   или 38,33 л/мин
Обхват на измерване 0-1500 µg/m³
Праг на откриване 0,5 µg/m (средно за 24 часа )
Време на измерване 8-24 часа, затихване на бета излъчване

1 мин.- 24 часа, броене на частици

Данни за радиоактивния източник
Източник С 14
Обща активност 0,5 MBq (13µCi)
Полуразпад 5730 години
Тип Бета
Защо да изберем SM200?

Рентабилно решение за мониторинг и пробовземане на прах

Измервания в реално време на РМ10 и РМ2,5 на база броене на частици

Отговаря на новите наредби за автоматичен мониторинг на РМ10 и РМ2,5

Отговаря на новите наредби за пробовземане на прах с 47 мм филтри с възможност за последващ анализ на кадмий, никел, тежки метали и други субстанции

Пробите са при температура на околната среда – не са необходими корекционни фактори

За по подробна информация може да се обадите на тел.0887 23 70 29

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

,

Индустрия

,

Категория: