Kjeltec 8200

Производител

Индустрия

Метод на изследване

Дестилация

 

КЕЛТЕК 8200

АВТОМАТИЧЕН  ДЕСТИЛАТОР ПО КЕЛДАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

 

  • Напълно автоматична, програмируема дестилация вкл. разреждане на пробата, добавяне на основа и получаващ разтвор, дестилация и отвеждане на реактивите, осигурява лесно използване
  • Парен генератор с варираща производителност позволява разширяване на областта на приложение с други летливи компоненти
  • Официални и точни процедури (ISO, АОАС, ЕРА, DIN,  и др.), улеснява валидацията.
  • Специално патентована система ( SafE – Система за постепенно подаване на пара) за безопасно дестилиране на епруветки с кристализирали соли в  сярна киселина
  • Вградена обезопасителна система за защита на оператора
  • Саморегулираща се система за контрол на охлаждане на водата спестява употребата на вода
  • Контрол на температурата на дестилацията, осигуряващ точни резултати
  • Система от помпи в долната част за отвеждане на реагентите, спомага точността на анализа
  • Пластмасова разделителна глава и дренажен съд, издържащи на основи, осигуряващи продължителна употреба на анализатора
  • Възможност за модулно надграждане до анализатор и система за подаване на проби

 

ОПИСАНИЕ

 

Автоматичният дестилатор  КЕЛТЕК 8200   е най-модерното решение за безопасна,  автоматична  дестилация по Келдал. Системата от прецизни помпи в долната част  осигурява дългосрочна стабилност при подаването и отвеждането на реагентите.

Апаратът е снабден със сензори за добре затворена врата,  позиция на епруветките, температура на дестилата както и за ниво и превишаване на налягането при различната производителност на парния генератор.

Патентованата технологията SAfE (за постепенно подаване на пара) подобрява сигурността чрез процедура на смесване, редуцирайки екзотермичната реакция  между основата и киселината по време на дестилацията и премахвайки необходимостта  от ръчно предварително разреждане на пробите.

Система за бързо автоматично  дрениране премахва необходимостта от работата с горещите епруветки след дестилация.

Операторът е напълно защитен чрез уникалната автоматично затворена врата, която трябва да е затворена след поставяне на епруветката на съответното място и преди дестилаторът да заработи. Обезопасяващата врата и подложката за епруветки могат лесно да се извадят за почистване.

Охлаждаща вода се използва само по време на анализа и икономия на вода се постига чрез функцията за автоматичен контрол

 

Сензори за правилно поставяне на епруветките, за добре затворена врата, ниво на реагентите,  ниво на водата и ниво и превишаване на допустимото налягане в парния генератор осигуряват безопасни условия за оператора.

Семплерите поемат епруветките директно от оригиналните им стативи, ограничавайки грешките от преместването и обработката им.

Келтек 8200 предлага опциите да се разширява до автоматичен  анализатор Келтек 8400 с нарастването на Вашия бизнес. Може да добавите и 20- или 60-местни системи за подаване на проби  като осигурите по този начин един напълно автоматизиран процес без присъствие на оператор.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАТЕРИСТИКИ

 

Време за анализ:                               3,5 мин. при 30 мг N(6,5  мин. при 200 мг  N)
Капацитет на дестилиране 40мл/мин.
Обхват на измерване: 0,1 – 200 мг N
Възпроизводимост:  +/-  1%отн.
Възстановяване:   > 99,5%  при нива на N  между 1-200 мг
Технологията SAfE да
Постепенно подаване на пара  0- 15 сек
Ел. захранване: 220 – 240V,   50/60 Hz
Ел. консумация: 2200 W
Консумация на вода: л/мин  при  30ºС ( само по време на дестилацията) 2 л; 1 л/ мин  при 15ºС
Температура на помещението:    макс. 40 ºС
Влажност на помещението: макс 80% отн.
Нето тегло: : 30 кг
Размери (ш х д х в): 480 х 580 х 690 мм

За повече информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

 

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

Метод на изследване

Дестилация

Категория: