MilkoScan Mars

Производител

Метод на изследване

Индустрия

MilkoScan MARS

за анализ на мляко ще ви помогне да избегнете бавните и

трудоемки традиционни анализи и ще подобри вашата способност  да откриете  предумишлено или случайно подправяне на млякото от производителите му.

Този анализатор позволява да  контролирате и уеднаквявате  продуктите от мляко и сметана за оптимално използване на суровините

Проба Параметри
 

Мляко, сметана

 

Мазнини, протеини, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък,  точка на замръзване (само за мляко)

 

С  MilkoScan MARS се работи лесно и ефективно  !

 

 

Използвайки  изпитаната  технология  FTIR  (Фурие  трансформация  в инфрачервената област), анализаторите   MilkoScan MARS  предоставят  на производителите на мляко и млечни продукти възможност за по-добро качество на продуктите и по-добра печалба.

MilkoScan MARS  се доставя предварително  калибриран  за измерване на мляко и сметана. Включете го в контакта и сте готови да започнете  да анализирате.

 

– Високото качество и надеждност на готовите калибровки, осигуряваща  оптимално използване на пробите от суровини и продукти.

– Здрава конструкция на поточната система , осигуряваща  лесно поддържане

– Изпитана  технология  FTIR  за анализ на мляко  – използвана от повече от 5000 реномирани млекопроизводители и млекопреработватели в света

 

 

Опростена  процедура за анализ на млякото  – определяне до  6  параметъра  в  рамките на 60 секунди

 

Лесен за работа за всеки, работещ  в млечния сектор, MilkoScan MARS  определя до  шест параметъра в рамките на минута  без употреба на реактиви. Резултатите се изписват на touch-екран.

Анализаторът извършва автоматично нулиране на всеки час.  Може да се контролира с парола , така че да няма възможност да се променят предварително зададените настройки.

 

– постоянен контрол на качеството : 6 параметъра  и  скрининг за непозволени добавки в млякото за една минута

– заместване на сложните и дълготрайни  анализи , изискващи  високо квалифицирани лаборанти

– Без реактиви или консумативи за еднократна употреба – само поставете  пробата и натиснете  „старт“

 

Проверете млякото  за неестествени компоненти едновременно с  проверката на другите параметри.  Не се изисква допълнително оборудване и време.  С тази опростена процедура MilkoScan MARS   осигурява  решение за откриване на замърсители  и позволява  навременни и целенасочени  тестове на съмнителните проби  с точното лабораторно оборудване.

 

– Технология  FTIR предлага уникална възможост  за сканиране на млякото за неестествени примеси

– Опции за  софтуери  за сканиране с  поддръжката на глобалната мрежа на фирма  FOSS

– Скрининг за познати неестествени компоненти в млякото и за всичко , което е неестествено в състава му.

 

 

КАК  СЕ РАБОТИ  С   MilkoScan MARS

 

 

  1. Поставете пробата под пипетата
  2. Натиснете „старт“
  3. Проверета резултата на екрана

 

Технология

 

Работата на MilkoScan Mars се базира на технологията, прилагана при високия клас анализатори на мляко на FOSS  и използвана при официалното тестване на млякото по света.

Доказаната точност се основава на десетилетно развитие на известната Фурие трансформация в инфрачервената област, широко призната като най-мощния и надежден метод за рутинна проверка на млякото.

Измерванията са в съответствие със стандартите на Международната федерация  на млякото и са проследими с резултатите, които са автоматично съхранени.

 

Тайните, които се разкриват от анализа, използващ Фурие трансформацията в инфрачервената област (FTIR)

Технологията на Фурие трансформация в инфрачервената област при MilkoScan Mars е особено полезна при течни проби, което я прави идеален инфрачервен метод при анализа на мляко. Приложенията включват анализи на сурово мляко, мляко и стандартизация на сметана за последващи крайни продукти на база на параметри като мазнини и протеин и скрининг за фалшификация.

 

Незабавно откриване на анормални проби мляко

Натуралното сурово мляко има особен спектър- уникален „пръстови отпечатък“. Като се използва анализа с Фурие трансформация е възможно да се програмира анализатора да разпознава спектъра на чисто сурово мляко. Когато пробите не отговарят на критерия за чисто мляко се подава предупреждение. Ако пробата е по някакъв начин различна от чисто мляко, това ще се открие незабавно- както е показано от червената линия за анормална проба спрямо нормалната, показана от зелената линия.

 

Milkoscan Mars
Параметри Спецификация
Размери /ДхШхВ/ 345 х 280 х 285 мм
Тегло 10,5 кг
Захранване 100 до 240V – 50/60 Hz
Енергийна консумация 12V, 5A, 60W
Околна температура 5-35ᵒС
Околна влажност < 80% отн.влага
Околна среда За добра работа поставете уреда на стабилна повърхност далеч от прекомерна и непрекъсната вибрация
Ниво на шума <  70 децибела
Обхват на измерване 0 -48% мазнини

0-6% протеин

0-50% сухо вещество

0-12% сух безмаслен остатък

0-6% лактоза

Точност ≤ 1,2% коефициент на вариация при основните компоненти на краве мляко /мазнини, протеин, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък/
Повтаряемост ≤  0,5% коефициент на вариация при основните компоненти на краве мляко /мазнини, протеин, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък/
Време за анализ 1 минута за мляко
Обем на пробата  6 мл
Температура на пробата  5-40ᵒС /пробата трябва да е хомогенна/
Почистване Автоматично и програмируемо
Рутинно калибриране Настройване на наклон/ отместване
Свързване в мрежа Мозаик софтуер
Включени калибровки
Мляко Мазнини,протеин, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък, точка на замръзване
Сметана Мазнини, протеин, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък
Нецелеви  модел за скрининг за фалшифициране Готов за използване модел за скрининг на анормални проби краве мляко
Целеви модели за фалшифициране Готови за използване модели за скрининг за урея, захароза, формалдехид, натриев бикарбонат, калиев нитрат

 

 

MilkoScan Mars  има СЕ маркировка и отговаря на следните директиви:

  • Директива за електроматнитна съвместимост 2004/108/ЕС
  • Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕС
  • Директива за опаковките и отпадъците от опаковки 94/62/ЕС
  • Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване 2002/96/ЕС
  • Директива за регистрация оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества 1907/2006/ ЕС

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888  6746 56

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: