MilkoScan FT1

Производител

Метод на изследване

Индустрия

MilkoScan FT1

предназначен за контрол на течни млечни продукти. Позволява да се контролират и унифицират течните млечни продукти

 

Този апарат е идеален за:

-Бърз контрол за оптимално разделяне по качество и справедливо заплащане

-Унифициране на млякото за оптимално използване  на суровините и постоянни качествени продукти

– Мониторинг на качеството на крайните продукти

Измервани параметри на млякото:

Мазнини, протеини, лактоза,  сухо вещество, сух безмаслен остатък,  точката на замръзване, обща киселинност, свободни мастни киселини, плътност, лимонена киселина,  урея, казеин , захароза фруктоза, глюкоза

Прием на суровините                   Производство                         Крайни продукти

За заплащане на справедлива цена

Осигурявайки 120  надеждни измервания за час MilkoScan FT1  позволява заплащането на млекопроизводителите да е най-справедливо.

За  интелигентна сегрегация

Бързото измерване  при приемане и изчисляване на баланса на масата   позволява получаване на надеждни и ефективни резултати за последващо унифициране на входящата млечна продукция.

 

Уеднаквяване за печалба и съвместимо качество

Концепцията за  унифицирано мляко при преработката става все по-популярна  като средство за увеличаване на икономията при производството на млечни продукти.  Например,   помислете за предимствата от по-точна информация за съдържанието на мазнини

Освен финансовите ползи от унифицирането, подобреното постоянно качество на крайния продукт изгражда и защитава вашата марка.

Бърза възвращаемост и ниски текущи разходи

Богатството на техническите характеристики, върху които е изграден новия анализатор MilkoScan FT1,  осигурява безпроблемно бърза възвращаемост на инвестицията и дългосрочна икономична експлоатация.

.Специално създаден FTIR анализатор за надеждни анализи

Изграден на една доказала се технология на най-употребявания в света FTIR анализатор – MilkoScan FT120,  MilkoScan FT1 осигурява солидна основа за анализ на течни млечни продукти.  С използването на трансформацията на Fourier  в инфрачервената област  (FTIR)  не се налага на оператора за работи с химикали. Тестовете се извършват лесно  с нисък риск от операторска грешка.

FTIR интерферометърът  сканира  пълния среден инфрачервен спектър, което води до стабилно FTIR решение за използване в лабораториите и предлага висока възпроизводимост и чувствителност.

Точността  и повтаряемостта  на резултатите са сравними  (или по-добри) с химическите  методи, но не изискват толкова дълго време за тестове. Работата на анализатора е в съответствие с АОАС (Асоциация на аналитичните химици) и IDF (Международна федерация на млекарите) , респ.  ISO

Резултатите автоматично се записват на компютър за проследимост.

Автоматично почистване и ниска температура на пробите  за по-гъвкави анализи

Модулът за автоматично почистване и нулиране  намалява работата на оператора  като позволява бърз анализ на единични проби без изискване на време за почистване. Операторът само поставя пробата и я отстранява след 30 сек.

Широк обхват на работна температура ( 5 -55ºС) позволява директен анализ на даже студени, но хомогенизирани проби.

Унифициране на апарата

Анализаторите MilkoScan FT1  са унифицирани за висока стабилност , например, да дават еднакви резултати независимо от износването на системата.

 

 

Готови за използване калибровки

Готови за използване калибровки позволяват едновременен анализ на основните параметри на повечето сурови, полу- и готови продукти. Калибровките са базирани на разширявана в продължение на  повече от 15 години  FOSS FTIR база данни . Ако рецептурата на Вашия продукт се променя или въвеждате нов продукт , Вие лесно можете да създадете Ваша собствена калибровка. Софтуерът разполага с нарочно изграден инструментариум за калибровки , която лесно ще Ви води през процедурата за създаване на калибровки.

Лесен за използване софтуер

Софтуерът е лесен за усвояване и използване и включва ценни времеспестяващи характеристики като:

– Контрол на графика за мониторинг на стабилността на уреда

– Лесна настройк на наклона и отместването

– Разработване на нови калибровки

– Откриване  на проби с параметри извън калибровката

 

Независимо дали сте нов  или с опит при използването на  уреди, работещи на база инфрачервена област, фирма FOSS. предлага пълна и съобразена с нуждите на клиента поддръжка за  уреда MilkoScan FT1:

  • Превантивни посещения на място
  • Части, необходими за превантивната поддръжка
  • Наблюдение на уреда от разстояние
  • Поддръжка при калибрирането
  • 24 часова поддръжка по гореща телефонна линия
  • Обучение за самостоятелно поддържане и видео при поискване

 

Параметър

Данни

Обхват на калибриране До 50% мазнини

До 7%  протеини

До 7%  лактоза

До 55%  сухо вещество

Стандартни калибровки

Мляко

 

 

Сметана

 

Суроватка

 

 

Мазнини, протеини, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък, точка на замръзване, обща киселиност, плътност, FFA, лимонена киселина, урея, казеин

 

Мазнини, протеини, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък

Мазнини, протеин, лактоза, сухо вещество

 

Калибровки като опции:

Преработени мляко и суроватка

–          Концентрирано мляко

–          Мляко за малки деца

–          Суроватка от ултрафилтрация

–          Суха суроватка

 

Кисело мляко и продукти с ферментация

–          Кисело мляко и ферментирали продукти

Десерти и сладолед

-Десерти и сладолед

 

-Десерти и ароматизирани млека

 

 

Мазнини, сухо вещество, сух безмаслен остатък

Мазнини, сухо вещество, сух безмаслен остатък

Протеини, сухо вещество

Мазнини, сухо вещество, обща киселинност, лактоза

 

 

 

Мазнини, протеин, лактоза, глюкоза,захароза, общи захари, сухо вещество, сух безмаслен остатък, фруктоза

 

 

Мазнини, протеин, лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза, общи захари, сухо вещество

Мазнини, протеин, сухо вещество

Точност: ≤ 1%  коефициент на вариация на основни компоненти на краве мляко /мазнини, протеин, лактоза, сухо вещество/
Повтаряемост: ≤ 0.25% коефициент на вариация на основни компоненти на мляко /мазнини, протеин,лактоза, сухо вещество/
Време за анализ 30 секунди за мляко
Обем на пробата 8 мл
Температура на пробата 5- 55 °С ( пробата трябва да е хомогенизирана )
Почистване Автоматично и може да се програмира
Ефективност на прочистване ≥ 99%
Основно калибриране Настройване на наклона и отместването
Свързване Главна система за лабораторна информация, Mosaic
Оптична система Херметично затворена, контрол на влажността
Точността  и повтаряемостта  на резултатите са сравними  (или по-добри) с химическите  методи, но не изискват толкова дълго време за тестове. Работата на анализатора е в съответствие с АОАС (Асоциация на аналитичните химици) и IDF (Международна федерация на млекарите) , респ.  ISO

Резултатите автоматично се записват на компютър за проследимост

Автоматично почистване и ниска температура на пробите  за по-гъвкави анализи

Модулът за автоматично почистване и нулиране  намалява работата на оператора  като позволява бърз анализ на единични проби без изискване на време за почистване. Операторът само поставя пробата и я отстранява след 30 сек.

Широк обхват на работна температура ( 5 -55ºС) позволява директен анализ на даже студени, но хомогенизирани проби.

Унифициране на апарата

Анализаторите MilkoScan FT1  са унифицирани за висока стабилност , например, да дават еднакви резултати независимо от износването на системата.

 

Готови за използване калибровки

Готови за използване калибровки позволяват едновременен анализ на основните параметри на повечето сурови, полу- и готови продукти. Калибровките са базирани на разширявана в продължение на  повече от 15 години  FOSS FTIR база данни . Ако рецептурата на Вашия продукт се променя или въвеждате нов продукт , Вие лесно можете да създадете Ваша собствена калибровка. Софтуерът разполага с нарочно изграден инструментариум за калибровки , която лесно ще Ви води през процедурата за създаване на калибровки.

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: