NIRS DS2500

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Експресен анализатор за пълен контрол на входящите суровини, оптимизиране на производството и окачествяване на крайния продукт.

Виж как работи

NIRS™ DS2500
Експресен анализатор за пълен контрол на входящите суровини, оптимизиране на производството и окачествяване на крайния продукт.

Експресният анализаторът на ФОСС NIRS™ DS2500 за фуражи, комбинира изключителна точност на спектъра в областта от 400 до 2500nm и пълна съвместимост със съществуващите до сега NIR решения  на фирма  ФОСС. NIRS™ DS2500 е разработен както за работа в лабораторията, така и за работа в производството и е идеално решение за:

 • Рутинен контрол при приемане на суровини
 • Рутинен производствен контрол за подобряване на ефективността и икономия на суровини
 • Краен контрол на параметрите и мониторинг

ПРОБА ЗА NIRS-DS 2500

 • експресен директен анализ на проби от фуражи и храни в  гранулирана и негранулирана форма, например пелети.

ПАРАМЕТРИ NIRS-DS 2500

 • мазнини, протеин, влага, пепел, нишесте ,аминокиселини, сурови влакнини, цвят и много др.

Изключителна точност

NIRS™ DS2500 постига изключителна оптична точност в близката инфрачервена област в диапазон от 400 до 2500 nm. Винаги, когато пожелаете, за по-малко от минута, ще имате надежден резултат на мазнини, протеин, и много други параметри като влакнини, аминокиселини и пепел. С този инструмент ще можете да постигнете завидно качество на всеки етап от производството.

100% калибрационна съвместимост NIRS-DS 2500

NIRS™ DS2500 може да бъде прекалибриран с данни за най-познатите фуражи и добавки, като е напълно съвместим с другите уреди на ФОСС – NIRS системи и XDS уреди. Прехвърлянето на данни между тях се прави лесно и без загуба на информация.

Защо ФОСС

От десетилетия ФОСС разработва експресни анализатори за фуражната промишленост и е единствената  компания, която предлага уреди работещи, както по референтни така и по индиректни методи. ФОСС предлага анализатори за качество на суровините, контрол на производството и  крайния продукт.

Поддръжката се прави от сертифициран обучен екип от инженери, с бази близо до клиентите по целия свят.

NIRS- DS 2500 Стандартизирани направо от завода

Всеки експресен анализатор NIRS-DS 2500 е произведен със стандартизиран хардуер.Интензитетът на светлината и прецизността на вълните са напълно контролирани в крайните продукти, така че да се постигне пълна съвместимост между анализаторите, като по този начин, добавянето на нови инструменти към веригата за контрол на производство, с еднакви калибровки не налагат модификации.

Създаден за целта

NIRS™ DS2500 е създаден за постигане на максимална точност при изключително натоварени производствени условия. Компактен, лесен за използване и IP65 сертифициран, той е устойчив на влага, прах, вибрации и колебания в температурата. Това прави NIRS™ DS2500 отличен помощник при работа навсякъде в производството.

Технология

Новата технология, използвана в монохроматора на NIRS™ DS2500 – съвместима с инструментите на FOSS XDS , осигурява гъвкавост и стабилност в цялата спектрална област от 400 до 2500 nm. С възможно най-високото съотношение  сигнал/шум, NIRS™ DS2500 може без проблем да прави анализи на различни параметри като амино киселини и др. с голяма точност.

Спектрометърът е оборудван с вътрешни стандарти за контрол на интензитета на светлината и дължината на вълната. Стабилността на спектрометъра може да се валидира, за да се осигури сканиране на пробите с постоянен интензитет. Монохроматорът на NIRS™ DS2500 обикновено не се нуждае от прекалибриране, но по желание на клиента  това може да се прави автоматично, като се прекалибрира по вътрешни и външни стандарти.

Предимства на NIRS™ DS2500

 • Изключителна оптика – в цялата област  – от 400 до 2500nm
 • Заводски калибрирани уреди
 • 100% съвместимст с NIRS и XDS системите
 • Постоянни резултати дори и в тежки условия на работа
 • Готови калибровки за фуражи и добавки
 • Подходящ за работа в мрежа – LAN и WAN
 • Нов монохроматор
 • Широк спектър от аксесоари , както за сухи така и за течни проби

Управление

При повече от един инструмент, може да се създаде мрежа от инструменти, Вие ще може да свържете вашият NIRS™ DS2500 с интернет за постигане на по-добро управление. Така свързаните инструменти в мрежа ще могат да се обслужват от FOSS специалистите, без да се нарушава производствения процес.

Предимства на уредите в мрежа:

 • Наблюдение на калибрирането
 • Диагностика
 • Настройване на наклона и отместването на кривата
 • Обновяване на калибровките
 • Докладване
 • Защита на данните и калибровките
 • Онлайн поддръжка

Софтуер

NIRS™ DS2500 работи с ISIscan NOVA софтуер, който поддържа най-новите калибрационни технологии, както и работа в мрежа, Предимствата включват:

 • Автоматично запаметяване на данни
 • Поддържане на регресионни методи като PLS, MPLS, LOCAL и FOSS-ANN
 • Откриване на съставни части в реално време
 • Графично изображение
 • Продуктов контрол в зададени лимити, цели и доклади
 • Проследяване на пробите
 • Пренос на данни – LIMS съвместимост
 • Възможност за връзка с клиента онлайн

Подобрена проследимост с RFID етикети на пробите.

При работа с NIRS™ DS2500 могат да се използват етикети с бар код -RFID (Radio Frequency Identification), което при работа с разнородни проби ще позволи постигане на по-голяма проследимост от операторите.Това ще намали грешките и ще опрости манипулирането с пробите.

Глобални и регионални калибровки

NIRS™ DS2500 може да бъде поръчан с глобални или регионални калибровки за много видове фуражи и съставки за фуражи. Тези калибровки се правят на базата на данни от цял свят или регион, събирани през годините.Това ще улесни вашата ежедневна работа, а когато са свързани в мрежа уредите ще имат съпоставими резултати

Бъдете част от високо технологичните решения

Където и да се намирате ФОСС ще предложи цялостно решение за вашия NIRS DS2500.

 • Профилактичен сервиз
 • Комплект резервни части за профилактичен сервиз
 • Софтуерни обновявания
 • Поддръжка от разстояние чрез мрежата
 • Софтуерна поддръжка – офлайн или онлайн
 • Отстъпки при сервизните калибрирания
 • Отстъпка при обикновените сервизни посещения
 • Обучение и видео поддръжка
 • Приоритетно посещение при повикване

Спецификации

Размери(w x d x h)
375 x 490 x 300 mm

Тегло
27 kg

Измервателни режими
Отражение и трансфлектанс (течности)
Вълнов обхват
400 – 2500 nm

 

Оборудването е с СЕ маркировка

Директива за Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС
Ниско волтова директива 2006/95/ЕС
Директива за изхвърляне на отпадъци 94/62/ЕС

RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC

REACH Directive 1907/2006/EC

За подробна информация може да се обадите на тел. 0884 843520

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: