Kjeltec KT-200

Производител

Метод на изследване

Индустрия

KT 200 Kjeltec™

Лесен за използване дестилатор за определяне на азот/протеини по Келдал, амоняк, общ азот по Келдал, директна алкална инсталация, дестилация на Девардова сплав, дестилация на летливи киселини и основи

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

 

  • Автоматична дестилация, вкл. добавяне на основа.
  • Официално одобрена и точна процедура (АОАС, ЕРА, DIN, ISO), улеснена сертификация
  • Система от помпи в долната част за отвеждане на реагентите, спомага точността на анализа
  • Вградена обезопасителна система за защита на оператора
  • Система за постепенно подаване на пара за обезопасено дистилиране
  • Пластмасова  разделителна глава, издържаща на основи

 

ОПИСАНИЕ

 

Анализаторът КЕЛТЕК КТ200 осигурява лесно и надеждно решение за безопасна и автоматична дестилация.

Възможността да се програмира предварително, добавянето на основа и времето за дестилация подпомага получаването на точни резултати, независими от оператора. Система от точни помпи в долната част осигурява дългосрочна стабилност при подаването и отвеждането на реагентите.

Анализаторът КЕЛТЕК КТ200  е безопасен за използване. Снабден е със сензори за “отворена врата” и за превишаване на нивото и налягането в парния генератор. Вратата напълно покрива цялата предна част пред оператора като анализаторът не може да бъде включен при отворена врата.

 

Технологията за постепенно подаване на пара подобрява безопасността  при процеса на смесване като редуцира екзотермичната реакция  между основата и киселината по време на дестилацията. Долната подложна табла може лесно да се почиства.

Текущите разходи са ниски поради оптимизираните приложения. Възникване на принудително бездействие и сервизните разходи са сведени до минимум вследствие използване на подбрани компоненти.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАТЕРИСТИКИ

 

Време за дестилиране:                     4 мин. при 30 мг N

                                                            7 мин. при 200 мг  N

Капацитет на дестилиране:              33 мл/мин.

Обхват на измерване:                       0,1 – 200 мг N

Възпроизводимост:                           +/-  1% отн.

Възстановяване:                               > 99,5%  при нива на N  между 1-200 мг

Обем на реагентите:                         0-150 мл на стъпки от 10 мл

Ел. захранване:                                 220 V,   50/60 Hz

 

За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: