Granomat

Производител

Метод на изследване

,

Индустрия

Съдържание на влага и хектолитрово тегло

 

Принцип на измерване

Granomat измерва капацитета (dielectric constant) в проба цяло зърно. Той определя влагата в продукта, както и хектолитровото тегло. Обемът на пробата за измерване е 600 ml. Смилане на пробата не е необходимо.

 

Приложение

Granomat е подходящ за всички видове семена, маслодайни семена, царевица и малц.

 

Напълно автоматизиран

Измерването е напълно автоматизирано. Пробата се слага във фунията на апарата, избира се желаният продукт и се натиска бутон ИЗМЕРВАНЕ / MEASURE /. Възможно е въвеждане на допълнителна информация. Granomat извършва измерването автоматично. Измерването на капацитета, теглото и температурата на пробата се извършва за секунди.  Granomat показва измерената влага,хектолитровото тегло (изразено в  kg/hl) и температурата на пробата и разпечатва резултата чрез вграден принтер.

 

Одобрение

Granomat е създаден в съответствие с ЕU стандартите и международните метрологични препоръки от Международната метеорологична организация за калибриране.Уредът отговаря на категория А клас ІІ, като е напълно признат в Германия и др. европейски страни.

 

PC-софтуер GranoMaster

Нови продукти могат да бъдат калибрирани директно чрез референтни проби с познато съдържание на влага посредсвум  PC-програма GranoMaster. Програмата изобразява графично калибрационната крива на новият продукт. Основава се на  Windows.

 

Свързаност

Влагомерът разполага с два серийни и един паралелен интерфейс за връзка с външен принтер или трансфер на данни с EDP системи. Апаратът извършва самоконтрол по всяко време, когато инструментът е включен и контролира точността на измерването чрез вътрешни сравнения. Изключително удобен и лесен за поддръжка и гарантира висока степен на надежност.

Технически данни

Мощност: 110/230 V, 50/60 Hz

Размери: приблизително 420x360x390mm

Тегло: около 18 kg

За подробна информация може да се обадите на телефон 0888 30 44 78

или да посетите сайта на формата производител на уреда PFEUFFER

Производител

Метод на изследване

,

Индустрия

Категория: