MilkoScan FT2

Производител

Индустрия

Метод на изследване

MilkoScan FT2 е апарат за модерен композиционен анализ на мляко и млечни продукти.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Успешно решение  за анализ на течни млечни продукти на база Фурие трансформация в инфрачервената област

 • Използва се в лабораторни и производствени условия.

Поточна система за изпомпване на неразредени вискозни проби

 • Пести време на оператора, осигурява бързи и точни резултати

Вграденият сензор за проводимост дава висококачесвенанализ за точка на

замръзване

 • Избягва се мляко с лошо качество поради добавяне на вода

Ниска стойност на реактивите и лесна подготовка на пробите

 • Пести време и пари

Подобрена оптика с по-висока точност и повтаряемост

 • Стандартизира по-близо до границите за по-добра

икономия в производството

Възможност за проследяване чрез софтуеъра

 • Документиране на резултатите

Предвидимост и отделно отчитане

 • Подобрява осигуряване на качеството

Наличен като опция софуеърен пакет  WinISI III

 • Улеснява развитието на калибровки в съответствие с

изискванията на клиента или на нови параметри

Възможност за прехвърляве на съществуващите на  MilkoScan FT 120 калибровки

 • Избягват се допълнителни разходи за прекалибриране

 

ОПИСАНИЕ

MilkoScan FT2  е идеално решение за мандри, които изискват надежден,бърз и точен анализ с минимална обработка на мострата.И сега Вие  може да местите анализа от лабораторията в производството, където са необходими резултатите.

Подготовката на пробата е лесна, тъй като не се изисква разреждане на много гъсти проби преди анализа.Разходите за една проба са ниски, тъй като не са необходими скъпи реактиви. Автоматичната поточна система и автоматичното настройване на нулата осигуряват надеждни и постоянни резултати.

MilkoScan анализира основните компоненти на продукта- всички наведнъж. Определянето на точката на замръзване чрез проводимостта е новост за мандрите, анализиращи сурово мляко.

Готовите калибровки позволяват едновременен анализ на основните параметри в повечето суровини, междинни и крайни млечни продукти.Тези калибровки могат да се прехвърлят от един инструмент на друг и се базират на широка база данни на  FOSS  за  FTIR, изградена за повече от 10 години.Обновена и детайлна информация ще намерите в описанието на продуктите, за които се използват.

КОМПОНЕНТИ , КОИТО СЕ ИЗМЕРВАТ

Стандартни калибровки:

ЗА МЛЯКО:Мазнини, протеини, лактоза,  сухо вещество, сух безмаслен остатък,  точката на замръзване, обща киселинност, свободни мастни киселини, плътност, урея, казеин.

ЗА СМЕТАНА:Мазнини, протеини, лактоза, сухо вещество, сух безмаслен остатък.

ЗА КОНДЕНЗИРАНО МЛЯКО: Мазнини, сухо вещество, сух безмаслен остатък.

ДЕТСКИ МЛЕКА: Мазнини, сухо вещество, сух безмаслен остатък..

Има налични като опция  калибровки за продукти като суроватка, ферментирали продукти , десерти и сладолед. Неограничен брой компоненти могат да се анализират едновременно.

Свържете се с Вашия местен представител на FOSS за подробности.

 

 

Обхват на измерване До 60% мазнини в сметана
До 15% протеини в кондензирано мляко
До 25% захар в миксиран сладолед
До 50% общо сухо вещество в кондензирано мляко
Време за анализ: 30 секунди
Пренос: По-малко от 1%
Точност: По-малко от 0.8% коефициент на вариация /мазнини, протеини, общо сухо вещество, сух немаслен остатък в сурово краве мляко/
Повтаряемост: По-малко от 0.20% коефициентт на вариация /мазнини, протеини,общо сухо вещество, сух немаслен остатък в сурово краве мляко/
Температура на мострата 5- 55 °С
Обем на мострата Програмирани 5-25 мл, стандартният обем е 10 мл / мин. 11 мл за FPD /
Оптична система Херметично затворена, контрол на влажността
Почистване Автоматично и може да се програмира
Работа по калибрирането Настройка на наклона/ отместването
Опции на софтуера WinISI Метод на най-малките квадрати, модифицирани калибровки най-малките квадрати и основен компонетен анализ

Гъвкав избор на спектралния интервал

 

СТАНДАРТИ И  ОДОБРЕНИЯ

MilkoScan FT2  има етикет на Европейския съюз и е в съответствие със следните директиви:

 • Директива на ЕС ЕМС 89/336 и  изменение EN 61000-6-3  и  EN61000-6-2
 • Директива 73/23/ЕС за ниско напрежение и изменение EN/IEC 61010-1, версия 2
 • Директива 99/45/ ЕС за класифициране,опаковане и етикетиране на опасни препарати и съответните изменение
 • Директива 94/62/ЕС за опаковки и отпадъци от опаковки
 • Директива  /WEEE/  за отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • FDA , заглавие 21,  CFR, глава J
Ел.захранване 100-240 ± 10%  V/AC – 50-60 Hz
Ел.консумация Максимално 500  VA по време на измерване, 150 VA в режим готовност
Околна температура 5- 40 °С
Околна влажност По-малко от 80% отн.влажност, циклично до 93% при преход от ниска към висока околна температура
Тегло 99 кг
Размери /височина х широчина х дължина 540х880х473 мл / без компютър/
Степен на защита IP43
IP43  защитен компътър като опция
Ниво на шум По-малко от 70  dB
Допуск на вибрация 0.19 г /RMS/
Предпазител Т 10 .0 А
Категория на инсталиране ІІ
Степен на замърсяване 2
Надморска височина ≤ 2000 м

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 67 46 56

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

Метод на изследване

Категория: