MeatScan

Производител

Индустрия

Метод на изследване

Бърз анализ на мазнини

Характеристики и предимства

  • Точен, надежден анализ на месо
  • Не са необходими химикали или разходи за консумативи
  • Анализ на място, когато Вие желаете
  • Бързи и лесни за използване резултати за две минути
  • Не се чака за резултати от външна лаборатория
  • Уникална връзка с интернет гарантира,че системата е винаги актуализирана
  • Готова глобална калибровка за мазнини в месо и месни продукти

Описание

Уредът MeatScan е стабилен, лесен за работа и точен анализатор за месо, който позволява на преработвателите на месо и кланиците да вземат решения на база обективно определяне на съдържанието на мазнини в техните суровини. В допълнение, той е мощно средство за стандартизиране на производствените партиди и контролирането на съдържанието на мазнини в крайните продукти. Измерванията се извършват лесно и резулатите се получават за две минути. Анализаторът е лесен за преместване и може да се постави в близост до производствената линия.

Обработката на мострите е лесна и прави рутинен висококачествения анализ на мазнини.

MeatScan е готов за работа с глобална  ANN калибровка за мазнини, базирана на 20 000 мостри от различни месни продукти.

 

Описание на системата

Функционирането на MeatScan  се базира на  технологията на подредени един до друг /в матрица/ изолирани диоди. Инструментът може да се наблюдава от разстояние и  актуализира чрез софтуера за интернет Mosaic. Софтурът може да се инсталира на стандартен офис компютър.

Софтуерът Mosaic автоматично проверява и уведомява потребителя когато има да се качват актуализации.

 

Технически параметри

Време за анализ: 2 минути за 15 проби
Самостоятелен тест: Около 10 минути при стайна температура
Тегло на пробата: 200 грама
Метод на измерване: Трансмисия
Обхват на дължината на вълната: 850-1050 nm
Детектор: Линеен силиконов ред
Клас на защита: 42
Софтуер: Mosaic софтуер

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 67 46 56

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

Метод на изследване

Категория: