DURAG D-FL-100

Производител

Метод на изследване

Индустрия

D-FL 100

дебитомерна сонда работеща по метода на диференциалното налягане

Метод на измерване

Измервателната система D-FL 100 работи на механичен принцип. Сондата съдържа две отделени една от друга камери, между които от потока се образува разлика в налягането. Получената разлика е пропорционална на квадрата на скоростта на газа. Поради специалната форма на сондата от една страна се създава възможно голяма разлика в налягането, а от друга се гарантира линейността на измерения сигнал спрямо потока.

При взимане под внимание на другите параметри на потока, като напр., абсолютно налягане и температура може с помощта на микропроцесорното устройство D–FL 100-10 да се преизчисли обемния поток от работни към нормативни условия. За целта на изчислителното устройство са предвидени два входа (0 – 20 mA) за температура и налягане. Изчислителното устройство може да се избегне ако е предвиден компютър за изчисляване на емисията, който може да компенсира зависимостта от температурата и налягането на газовете и да изчисли актуалната, коригирана стойност на обемния поток.

Технически данни
 
Дължина на измерваната сонда
Сонда I 400 – 2000мм
Сонда II 2000 – 4000 мм
Сонда III > 4000 мм
Сечение
Сонда I 22 х 23,9 мм
Сонда II 50 х 53,4 мм
Сонда III 90 х 100 мм
Най-малка скорост 3 м/сек
Температура на отработените газове над темп. На оросяване.до 6000С
Електрически данни
Компютър D–FL 100-10
Захранване…… 115/230 V ± 10%
Честота 50/60Hz
Изходящ сигнал… аналогов 4 – 20 mA
Макс.съпротивление 500 ома
Работна температура -20 – +50С
Измервателен обхват – скорост на потока 3 … 50 m/s

За повече информация може да се обаждате на тел 0887 23 70 29

или да посетите сайта на производителя на уреда фирма DURAG

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: