Hydrotec 8000

Производител

Индустрия

Метод на изследване

хидролиза

Hydrotec™ 8000

Напълно автоматична киселинна хидролизна система без прехвърляне на пробитe

 

Размери (W x D x H) 430 x 340 x 310 mm. С отворен капак 600 mm
Тегло 18 kg
Мощност 1860 W (230 VAC version)
1660 W (120 VAC version)
Въртешни предпазители (CU) F10A250V (230 VAC version)
F15A125V (120 VAC version)
Размер на пробата 0.5-2 g
Обхват 0.1-100% съвместно с екстракцията
Повтаряемост обикновенно ±1% ОСО за 10-100% мазнини комбинирано с екстракцията
Брой проби на зареждане 12 проби едновременно
Време за хидролиза 2 часа, или според приложението
модели 2 модела; Автоматичен/ Ръчен
Програми: 1.09.2018 г.
Изисквания за инсталиране  
Напрежение 100-120 VAC 50/60Hz или 220-240 VAC 50/60Hz
Вода Два крана – за охлаждане и промиване.
Дейонизирана или дестилирана вода не е необходима.
Охлаждане и промиване Течаща вода: 1 литър/min, <25 °C (налягане 50 до 500 kPa или 0.5 to 5 bar).
Дренаж Един дренажен колектор
Вентилация Камина
За използване на закрито  
Височина До 2000 m
Температура 5-40 °C
Относителна влажност Max 80%

За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78

Към сайта на производителя

Производител

Индустрия

Метод на изследване

хидролиза

Категория: