SOXTEC 255

Индустрия

Производител

Метод на изследване

ST 255 Soxtec

Полуавтоматична екстракционна система, подходяща за различни приложения в хранителновкусовата промишленост,фуражите, околната среда и други индустриални приложения.

Предимства

  • Отделно отчитане на времето за всяка степен на екстракция, което прави  лесна повтаряемостта на програмирането и самия процес
  • Един лост задвижва едновременно всички проби
  • Предлаганите принадлежности за работа с партиди подобрява работата в лабораторията
  • Противоексплозивен дезайн, отговарящ  на Европейските норми за работа в експлозивна среда   ЕХ
  • Затворена система за подаване на разтворителите, ограничаваща досег с оператора
  • Официални одобрения от: АОАС-991.36; АОАС 2003.5, 2003.6 ( фуражи); SCAN-CM 49:93; EPA  method 3541

 

Описание на системата:

Системата Soxtec Avanti  представя новото поколение на системи за Soxhlet екстракция. Тя е проектирана да предоставя максимум удобство чрез едновременна обработка на партиди от по 6 проби при минимум намеса на оператора.

Това е постигнато чрез прилагането на нов патентован вариант на техниката  на Soxhlet екстракция, комбинирана с максимално използване на разтворителите . За максимална  сигурност системата е проектирана да отговаря на Европейските норми за работа в експлозивна среда ЕХ съгласно EN 50014 Ed.3 и EN50019 Ed.4 и е утвърдена от ЕС  съгласно  LVD и директивите на  EMC.

Системата се състои от уред за екстракция  и обслужващ контролен уред.

Пробите за анализ се претеглят  в гилзи, които се поставят в уреда за екстракция. Разтворителя се подава при затворена система.  Чашките се подгряват от електрически загрявана плоча. Четири-степенният процес на екстракция  се състои от завиране, изплакване, възстановяване и предварително изсушаване.

Системата е приспособима и подходяща за обхват от приложения в хранителната и фуражната промишленост, опазване на околната среда  и др. Тя е проектирана да работи с всички често срещани разтворители за екстракции. Възстановява се 80%  от разтворителя, само 16 мл разтворител се използва за проба. Възможно е също подготвяне на проби за  GC/HPLC  като се използва специално уплътнение.

Повтаряемостта е равна на традиционната техника – 1% отн. или по-добре

 

Технически характеристики:

Размер на капсулите: според пробата 33 х 80  мм,  65 мл 0,5 – 15 г
Обем на разтворителя: 70-90 мл
Време за екстракция: 40-60 мин ( според приложението)
Големина на партидата: 6 проби
Капацитет за ден: 36 проби
Измервателен обхват: 0,1 – 100% мазнини
Точност: Съгласно официалните одобрения
Повтаряемост: +/- 1% отн. или по-добро ( 5-100% мазнини)
Време за загряване: 20-280ºС за 7-9 мин.

За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78

 

Към сайта на производителя
Индустрия

Производител

Метод на изследване

Категория: