Soleris Vials

Индустрия

Производител

Метод на изследване

СОЛЕРИС – МИКРОБИОЛОГИЯТА СЪС СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА

Флаконът Соларис е изключителен, пълен с течна хранителна среда и бульон,  има способността да бъде измерен оптически. Пробата се добавя към хранителната среда, като агара не се променя от пробата, само малки молекули и йони се разпространяват.Това позволява да се извършат прецизни оптични замервания за промяна в цвета при настъпване на микробиален разтеж. Инструментът замерва оптично на всеки 6 минути. Това прави Солерис средство за полезна и своевременна диагностика на голям брой продукти.

  • Готовите флакони могат да бъдат поставени на стайна температура
  • Солерис използва класическите методи и доказана оптична технология за определяне промяната на цвета в следствие на микробиален метаболизъм
  • Флаконите са подходящи за различни тестове със специфично набогатяване или селективно набогатена среда и индикаторен оцветител.
  • Чувствителността на системата позволява откриване на един единствен организъм във флакона.
  • Смивките от повърхности – за общ брой, колиформи и E.coli, могат да бъдат добавени във флакона с една инокулация.

 

  • Културите могат да бъдат пренесени от флакона, за извършване на други необходими тестове.
  • Тази технология е пожънала огромен успех по света.
  • Тестовете са недеструктивни и могат да бъдат направени допълнителни потвърждения при необходимост

 

КЛАСИЧЕСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ СЕ СРЕЩА С МОДЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

 

 

ViV е направен от два флакона.Организмите

Флакони  vial-in-a-vial (ViV)        растат в течна среда във вътрешният флакон

и генерират газ-въглероден диоксид,в следствие на метаболитна активност. Вътрешният флакон е поставен във външен, така генерираният газ се отделя от вътрешния и запълна пространството над външния. Въздействие с КОН съединение намалява стойностите на рН и в следствие на индикатора в средата, виолетовият цвят оптически се променя в по – слаб.

 

Колиформи – среда

Дрождевият пептонен екстракт допълнен с лактоза, като източник на въглерод. Селективните агенти включват жлъчни соли, натриев лаурил сулфат и други грам-положителни инхибитори. Подкиселяването на средата, в следствие на лактозата променя рН. Бром- крезол- пърпъл средата се използва за рН индикатор.

 

E.coli – среда

Дрождевият пептонен екстракт допълнен с лактоза, като източник на въглерод. Селективните агенти включват жлъчни соли, натриев лаурил сулфат и други грам-положителни инхибитори. Подкиселяването на средата в следствие на лактозата променя рН. Бром- крезол- пърпъл средата се използва за рН индикатор. Селективната среда се държи на температура 430С

 

Enterobacteriaceae – среда

Дрождевият пептонен екстракт допълнен с лактоза и 1% декстроза, като източник на въглерод. Селективните агенти включват жлъчни соли, натриев лаурил сулфат и други грам-положителни инхибитори. Подкиселяването на средата в следствие на лактозата променя рН. Бром- крезол- пърпъл средата се използва за рН индикатор.

 

Lactic Acid – среда – червено

MRS – средата с Lactobacillus допълнена с лактоза и манитол за индикатор на въглерод. Chlorophenol Red (CPR) се използва за рН индикатор

 

Lactic Acid – среда – зелено

MRS – средата с Lactobacillus допълнена с лактоза и манитол за индикатор на въглерод. Chlorophenol Green (CPG) се използва за рН индикатор

 

Флакони за плесени – ViV

Вътрешният флакон има гъба напоена с хранителна среда – декстроза, като въглероден източник, пептон и дрождев екстракт. Всичко това е във флакона с индикатор. Произведеният СО2 променя рН индикатора.

 

 

Флакони за Pseudomonas

Флакон във флакона- във вътрешния има хранителена бульон за изолиране на Pseudomonas. Съдържа и индикатор. Произведеният СО2 променя рН  – индикатора.

 

Staphylococcus – среда

Съдържа Aniline Blue като индикатор. Staphylococcus spp., и по-специално S. Aureus- включително и коагулаз положителните Staphylococcus – ако присъстват в пробата, ферментът захар – манитол в бульона, го променя в киселинен, което пък променя цвета на идикатора.

 

Стерилен флакон

Флакон във флакона – вътрешният съдържа модифициран хранителен бульон – Brain Heart Infusion broth. Вътре има и индикатор. Произведеният СО2 променя рН  – индикатора.

 

Общ брой микроорганизми – среда

Хранителна среда с декстроза като източник на въглерод. Подкиселиняването на средата, по време на използването на глюкозата променя рН. Bromocresol Purple (BCP) се използва за рН индикатор.

 

Дрожди – среда

Буферна среда с декстроза, като въглероден източник и Chlorophenol Red (CPR) като индикатор. Суплиментът, съдържащ хлорамфеникол и хлортетрациклин се използва да подтиска разтежа на бактериите.

Индустрия

Производител

Метод на изследване

Категория: