DURAG D-R 290

Производител

Метод на изследване

Индустрия

DURAG D-R 290

Измерва концентрацията на прах в комини и прахоуловителни ръкави.

Сертифициран по EN 15267-3

Съответства на US EPA 40 CFR 60 PS1 и ASTM 6216

 

 

 • Метод на измерване – In – Situ, непрекъснато измерване
 • Голяма продължителност на живот поради полупроводниковия светлинен източник
 • Оптимална оценка на измерителния сигнал чрез супер широколентов диод (SWBD) и по този начин по-стабилно измерване в сравнение с предишните прибори с LED
 • Мощна микропроцесорна техника
 • Изобразяване на измерените стойности, непрозрачност или светопоглъщане на LC-дисплей, възможност за калибриране в mg/m3
 • Автоматичен тест на функциите с корекция на измерените стойности в зависимост от замърсяването
 • Оптиката и електрониката се намират в херметично затворена кутия
 • Лесна настройка без допълнителни устройства
 • Лесна поддръжка чрез оптимално обдухване с въздух
 • Програмиране чрез дисплея или чрез линеен (Bus) интерфейс
 • Възможност за достъп до измерените данни като аналогов сигнал или чрез линеен интерфейс
 • Два аналогови изхода с превключваеми измерителни обхвата

Приложение

 • горивни устройства с каменни-, кафяви-въглища, нафта и смесени
 • конверторна уредба (цех), уредба за смесване на асфалт и устройства за производство на цимент
 • както и всички устройства, при които прахът трябва да се измерва количествено.

Измерените стойности могат да бъдат както на непрозрачност, така и на светопоглъщане (mg/m3)

D-R290 разполага с два аналогови измерителни изхода. Всеки от изходите разполага с два свободно избираеми обхвата, които могат да се превключват. Измерителният обхват може свободно да се избира от 0,1 до 1,60 Е или от 20 до 100% О. Посредством корекционен фактор Opazität-а може да се покаже спрямо отвора на комина.

За правилната функцията на D-R290 спомага цикъл на контрол, провеждан на определени периоди. Автоматично се измерват и се показват нулевата точка, замърсяването на оптичните повърхности, както и една относителна стойност. Следващите измерени стойности автоматично се коригират, ако е необходимо. Ако корекцията превишава една свободно избрана стойност, то прозвучава сигнал. Чрез подгряване на оптическите шайби се избягва конденз/замърсяване.

Основни свойства

Приборът работи по метода на двулъчева променлива светлина на принципа на автоматичен колиматор, това означава, че светлинният лъч два пъти преминава през измерваната област. Затихването на светлинния лъч, поради съдържанието на прах се измерва и оценява (остойностява)

Един фотоелемент приема на смени измерения и сравняващия светлинен лъч. Превключването от единия на другия лъч става на всеки 2 мин посредством стъпков мотор и има продължителност от 2 сек. За сигнала, произведен от всеки от двата лъча се използва общ усилвател. По този начин се компенсират темпе–ратурните влияния и времезакъснението. Изпратената светлина се произвежда от тактов SWBD супер широколентов диод без влияние от дневната светлина. Той гарантира голяма продължителност на живот. Вследствие на широколентовото поведение на SWBD резултатът е независим от температурните и други влияния. Чрез използване на широколентов диод вместо теснолентовите LED-ове се постига по-стабилно измерване.

Принадлежности

 • Линеен интерфейс, напр. Modbus, CAN-Bus
 • Автоматични бързозатварящи клапи за предпазване на измерителната глава и рефлектора при изтичането на почистващия въздух
 • Предпазни капаци, ако приборите са монтирани в открити помещения
 • Специално защитено изпълнение също е възможно
Технически данни на D-R 290  
Измерителен обхват отнесен към 1 м. измервана дължина  От 0-200 mg/m3 до макс.0-4,000 mg/m3
Калибрировката съответства VDI 2066
Светлинен източник        SWBD
Обхват на измерване  
Обхват при екстинкция    От 0,1 до 1,6 Екст
Опацитет  от 20 до 100%
Превкл. на обхвата  
Дължина на изм.разстояние   0,5 до 12 м
Изходящ сигнал 2х0-20 mA; нулева точка 4 mA
Макс.съпротивление 500 ома
Линеен интерфейс за програмиране и измерени стоиности  Modbus, CAN-Bus
Мощност макс 250V, 100 VA
Температурен обхват -20гр С до +50 гр. С
Темп. На отработените газове над темп. на оросяване
Електр. данни  
Захранване  90 – 264 V, 47 – 63 Hz
Механични данни  
Защита  IP65
Тегло на:  
Измерителна глава: 10 кг.
Рефлектор:  7 кг.
Данни за обдухващото устройство  
Захранване  115/230 V , 50 Hz, 0,37 KW
  115/230 V , 60 Hz, 0,43 KW

За подробна информация може да се обаждате на тел. 0887 23 70 29

 

 

 

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: