ProFoss

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Стандартизиране на мляно месо

Получете повече от своята продукция с анализа с висока разделителна способност

„директно по време производството”

Позволете на персонала в производството да подобри Вашия бизнес

В процеса на производство на месо много възможности  за повишаване на печалбата чакат да бъдат открити.

Например, по-точен контрол на съдържанието на месото с мазнини /без мазнини   може значително да повиши прихода.

В същото време, подобрената  консистенция може да предостави нови възможности при ценообразуването.

 

Предоставете на Вашия производствен персонал правилното средство под формата на процесния анализатор с висока резолюция ProFoss и те могат да постигнат увеличен добив и подобрена консистенция.

 

Потребителите на горното решение докладват за бърза възвращаемост на инвестицията с нормално време за връщане по-малко от дванадесет месеца.

 

Предимствата на контрола на процеса включват подобрени добиви и печалба на база на:

 • Спестяване на суровини
 • Постоянно качество на продукта
 • Не се преработват повторно партиди
 • Продукти с по-високо качество за Вашите клиенти
 • Повишена енергийна ефективност

 

FOSS е ангажиран с процесния анализ, защото това е бъдещето на производството на храни. По-стриктният контрол на производството е сигурен начин да подобрите както печалбата, така и удовлетвореността на клиентите с намалено използване на енергия”

Питър Фосс – Президент

 

С какво се отличава FOSSс познания за месната промишленост и опит

В сърцето на всяко решение на FOSS  стои проста и трайна концепция: да Ви даде точно това, от което се нуждаете, да получите точна и навременна информация съгласно изискванията на Вашата производствена среда.

 

Това е принципът , следван от FOSS през последните 50 години. Затова днес FOSS  е уникален в предлагането на решения за анализ на процеса и контрол на продуктите. Нашите познания и опит гарантират, че решението за процеса на анализ е точно за Вашите потребности и може да се приложи бързо и лесно в производството.

 

Инвестиране в решение за анализ на процеса

С всяко решение за анализ на процеса Вие ефективно поставяте Вашето производство в ръцете на технологиите. FOSS е правилният партньор, който да Ви предостави надеждно решение, което да работи ежедневно и години напред.

 

Решението на FOSS за месото предлага:

 

√  Доказана технология за точни и безопасни операции

√  Лесен за използване интерфейс , позволяващ на всеки в завода да даде своя дял в контрола на процеса

√ Сервизни програми, предлагащи редица опции, които да са подходящи за Вашия бизнес. Получавате сервиз навреме от обучен местен персонал на място при Вас и/или от разстояние чрез интернет.

Решенията на FOSS за сервиз

 • FOSS е ангажиран с предоставянето на напълно интегрирани и комплектни решения
 • Отношенията ни с Вас са едно непрекъснато партньорство
 • Решенията за сервиз FossCare  са налични на много нива в зависимост от Вашите нужди

 

     FOSS

 

 • Водещ световен доставчик на аналитични решения за хранителната, химическата и фармацевтична промишлености и селското стопанство
 • Помага на клиентите да подобрят печалбата, качеството на продукта и безопасността на храните
 • Решенията на FOSS  се използват за рутинни лабораторни анализи и за котрол до линията или по време на производството
 • Над 90 от световните топ 100 хранителни и селскостопански компании използват решенията на FOSS
 • Анализаторите на FOSS са аналитични решения, посветени на специфични нужди
 • Силна глобална организация с фокус към растежа
 • Частна компания , финансово стабилна

Решение за стандартизиране на мазнините изцяло в процеса на производството

За:

 • Опаковки с мляно месо
 • Мляно месо за влагане в закуски
 • Производство на кренвирши
 • Производство на салами
 • Производство на мортадела

 

Вграждане съгласно Вашия процес

Двата основни елемента на ProFoss системата са анализатора ProFoss и софтуера за контрол на процеса ProcessTouch.  Допълнителна информация за теглото  от Вашето производство осигурява цялостно решение за стандартизирането на мазнините.

 

Анализаторът ProFoss може да се инсталира над

изходящата тръба при грубото смилане или над  системата за транспорт на месото ( конвейра) при условие, че има директен достъп светлина до месото.

 

Софтуерът ProcessTouch интегрира анализатора във Вашата система, като прави конфигурацията съгласно Вашите нужди.

 

ProcessTouch се използва за:

 • Работа с рецепти
 • Графици за желано съдържание на мазнини, единични измервания и изчислено съдържание на мазнини на партида
 • Непрекъснато изчисляване на развитието на дадена партида и оставащите обеми от съставни части
 • Препоръки към оператора как да достигне желаното ниво

 

Цялостното решение за стандартизирането на мляно месо се състои от:

 • Анализатор на FOSS ProFoss
 • Софтуер за контрол на процеса ProcessTouch
 • Екран , задействащ се чрез допир, за наблюдение и контрол на производството
 • Начална калибровка

В допълнение, решението може да се подобри като се добавят:

 • Наблюдение от FOSS от разстояние
 • Договор за превантивна поддръжка с FOSS, който ще осигури навременна, оптимална работа и следователно ще гарантира максимална ефективност за Вас

Лекота при използване

При започване на дадена партида се избира предварително уточнена рецепта и по време на производст-вото се наблюдава процента на мазнини на сканираното количество. Системата дава информация за възможно регулиране.

ProFoss –  Технология в близката инфрачервена област с висока резолюция

ProFoss е уникален в използването на технологията за анализ в близката инфрачервена област позната като анализ с висока разделителна способност, използващ диодна матрица. Технологията с голяма резолюция осигурява точност и надеждност при измервания, базирани на чести точки , от които се вземат данни. ProFoss включва и специален интерфейс за пробите от месо.

 

Точни и непрекъснати резултати

Точността на измерване е като тази с традиционните анализи. Обаче, резултатите се предоставят непрекъснато вместо няколко пъти на ден и така дават възможност за незабавни промени  в производството.

 

Бързо и лесно използване

Системата ProFoss   наред с точността  има  и предимства  при използването . Тъй като измерванията, на които  се разчита, са същите като с отделни уреди и са стабилни във времето, Вие може да намалите времето и разходите, свързани с инсталирането на единични анализатори. Стандартизирането и стабилността на решението, както и интелигентното средство за калибриране на FOSS- ISIcal правят лесно и бързо за неспециалисти да развиват или разширяват калибровки и да ги  прехвърлят на съответните уреди.

 

Надеждна работа , изискваща малка поддръжка

Системата ProFoss  работи  продължително като оказва минимално влияние на производството. Веднъж калибрирана, не е необходимо  тя постоянно да се настройва поради отместване или други недостатъци. Високата стабилност на технологията с висока резолюция гарантира една и съща точност дни наред без да има скрити производствени разходи.

 

Интелигентно средство за калибриране 

Калибрирането се извършва или чрез WinISI  или като се използва новото интелигентно средство ISIcal. ISIcal  изисква минимум опит от потребителя. Всеки път когато се вземе референтна проба от произвежданото, се натиска бутон на анализатора, за да синхро-низира сканирането с взетата проба. Референтните данни се добавят и  автоматично се прави калибровка (или се разширява съществуващата калибровка с нови данни). Новото средство за калибриране ISIcal автоматично оптимизира алгоритъма на калибрирането като избира най-надеждния модел за бъдеща употреба.

 

Стойността на стандартизиран анализатор с висока разделителна способност

Стандартизиран анализатор с прехвърляеми калибровки значително намалява разходите за  използване и поддръжка.

Прехвърляемостта е стабилната основа, необходима за бърза употреба на един анализатор в сложна производствена среда. При това, веднъж разработена, една калибровка може да се използва повторно на други анализатори.

Ключът за постигане на това е резолюцията на скалата на дължините на вълните на анализаторите. Технологията на FOSS с висока резолюция има един сензор за всеки измерен nm,  осигуряващ 100% стабилност на скалата на дължината на вълната.

 

План на FOSS за поддръжка

FossCare означава партньорство, при което FOSS помага на своите клиенти с превантивна поддръжка, наблюдение на уредите от разстояние, консултации, програми за обучение и ремонти при повреди. Техниците на FOSS работят директно с клиента за решаване на всеки проблем, с който се сблъскват, което води до увеличаване на печалбата и спестяване на време.

С участието в програмата за превантивна поддръжка, фокусът се премества от „ поправка при повреда” до проактивен и предсказуем подход като се намаляват разходите за непланирани престои и спешни ремонти и се увеличава надеждността на оборудването и използването му.

Наблюдение от разстояние и диагностика

RINA е софтуер  за мониторинг от разстояние на инструмента и за диагностика, който улеснява експертите на място или отвън прецизно да конфигурират, наблюдават и диагностицират уредите на FOSS от разстояние.

Актуализирането на калибровките и корекциите за отклонение лесно се извършват чрез интернет и системата може  да се наблюдава всеки ден , което Ви позволява да се фокусирате на оптимизирането на вашата продукция.

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: