OenoFoss – Експресен анализатор за вино, мъст и мъст под ферментация.

Производител

Метод на изследване

Индустрия

OenoFoss™

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР НА ВИНО И МЪСТ

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

 • бърз анализ от една единствена капка проба – до седем основни параметра на мъст, мъст по време на ферментиране или готово вино – анализ за две минути
 • няма нужда от лабораторни умения
 • неограничени анализи на разумна цена
 • незабавен качествен контрол по време на винопроизводството, позволяващ незабавна корекция за осигуряване на крайното качество на готовото вино
 • не се налага използване на скъпи реактиви – спестява време и разходи
 • готови общи калибрирания
 • бързо инсталиране и интегриране
 • компактен размер
 • управление на резултатите

ПАРАМЕТРИ

Параметрите за анализ са увеличени с три допълнително: Глюкоза, Фруктоза и Млечна киселина. Днес листът включва:

МЪСТ

 • Общи киселини
 • Летливи Киселини
 • Брикс
 • pH
 • Аlpha amino азот
 • Азот
 • Винена Киселина
 • Ябълчна Киселина
 • Глюконова Киселина
 • Плътност

ФЕРМЕНТИРАЛА МЪСТ

 • Етанол
 • Ябълчна Киселина
 • pH
 • Обща киселинност
 • Летливи киселини
 • Глюкоза
 • Фруктоза

КРАЕН ПРОДУКТ – ВИНО

 • Етанол
 • Ябълчна Киселина
 • pH
 • Обща киселинност
 • Летливи киселини
 • Глюкоза
 • Фруктоза
 • плътност
 • Общи захари
 • Глюкоза(ново)
 • Фруктоза(ново)
 • Млечна киселина(ново)

 

ОПИСАНИЕ

Оенофос е компактен и лесен за употреба инструмент за анализ, който провежда моментален качествен контрол за винопроизводителите.

Апаратът измерва мъст, мъст по време на ферментиране и вино, като дава резултат в рамките на две минути за седем основни параметра от една капка проба. Бързината и удобството на анализите позволява на винопроизводителите да взимат своевременни решения за целите на качеството,при вложени по-малко разходи. Готовите калибровки гарантират сигурни анализи по време на винопроизводителния процес.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Използва се трансформация на Фурие.

Оенофос включва най-малкия FTIR – интерферометър.

Пробата се анализира на две оптични дължини с патентовано автокалибриране след всяко замерване.

 

 

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Оенофос съдържа две напълно идентични устройства.

FTIR анализиращ модул и оптичен VIS модул за цветност. Всички те са свързани с РС и Оенофос софтуер.Софтуерът позволява да се управляват данните. Оенофос се предлага в три версии. Всяка версия може да се комбинира с оптичен модул за цветност.

 

 

VIS модул за цветност

VIS модул за цветност е модул, разработен да определя цвета на пробата вино съгласно международните стандарти. Различните определяния на цвят се основават на абсорбцията на видимата светлина при три специфични вълни – 420, 520 и 620nm.

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ

Повече от шест параметра могат да бъдат анализирани едновременно с 600µl проба от мъст, мъст в процес на ферментация или готово вино. С помощта на VIS модул за цветност, готовото вино може да бъде анализирано едновременно и за цвят.

Време за анализ : 2 мин.
Темп. на околна среда : 10-35ºС
Обем на пробата : 600µl  мъст, мъст в процес на ферментация или готово вино с пипета близо до капака, в рамките на 6 сек. стартира анализа.
Загряване на апарата : 15 мин.
Почистване : Почистване : с помощта на обикновена кърпа и обикновени течности за почистване.
Подготовка на пробата: Избистряне на пробата чрез центрофуга или филтриране. Размер на частиците <10µm В случай на повече СО2 се налага дегазиране (с вакуум помпа или ултразвуково третиране )
Рутинно калибриране: slope & intercept настройки
Софтуерна поддръжка Фосс интегратор с PLS калибриране
КЮВЕТА
FTIR модул за вино: кювета с различни размери
VIS модул за цветност: 2 mm( 700µl )

 

СТАНДАРТИ И ОДОБРЕНИЕ

Оенофос има СЕ маркировка и е съгласно следните директиви:

– Директива 89/336/ЕС  и измененията

– EN 61000-6-3 и EN 61000-6-2 ( обхваща и EN 61000-6-1 и EN 61000-6-4)

– Ниско волтовата директива 2006/95/ЕС и измененията

– EN/IEC  61010-1,2001

– Класификация, пакетиране и етикетиране на опасни препарати Директива 99/45/ЕС и измененията

– Пакетиране и отпадъци Директива 94/62/ЕС

– Директива 2002/95/ЕС

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: