NIRS DS 2500 L

Индустрия

Производител

Метод на изследване

NIRSTM DS2500 L

предлага експресен анализ на течни растителни масла. Лесен за употреба и напълно автоматизиран NIRSTM DS2500 L дава възможност постоянна оптимизация и контрол на всеки етап от производствения процес.

Създаден за оптимален производствен контрол.

Фабрично стандартизирани, уредите позволяват безпроблемен трансфер на калибровки.Уникалният, конвергентен светлинен лъч, дава възможност, за точни резултати, при използването, както на стандартни парвоъгълни кювети, така и на цилиндрични епроветки за еднократна употреба. NIRS DS 2500L е със степен на защита IP 54(устойчив на вибрации и прах).

Постоянна производителност за висок производствен контрол

Лесно зареждане на пробата, просто изберете вида проба и натиснете старт. Автоматична настройка на температурата на пробата. Лесна проследяемост на измерванията, гарантиращи висок контрол на производствения процес.

 

Спецификация

Време за анализ < 40 seconds
Контейнери за проба 4 и 8 mm епроветки за еднократна употреба 1, 2, 5 и 10 mm кювети
Измерване Трансмисия
Дължина на вълната 400 – 2500 nm
Детектор Si (400 – 1100 nm), InGaAs (1100 – 2500 nm)
Спектрална резолюция 0.5 nm
Точност на вълната 0.05 nm
Оптична съвместимост на вълната         (между отделни инструменти) 0.005 nm
Околна температура 5 – 40°C
Температура на пробата (min.)   +10°C
Температура на пробата (max.) +80°C
Степен на защита IP54
Размери (w x d x h) 375 x 490 x 300 mm
Тегло 27 kg
Фотометричен шум** 850 – 2500 nm < 20 micro au

 

Инсталационни изисквания

 

NIRS™ DS2500 L
Ел. захранване 100-240 V AC *, frequency 50-60 Hz
Влажност на въздуха < 93% RH
Механична среда Стационарно по време на експлоатация
Към сайта на производителя
Индустрия

Производител

Метод на изследване

Категория: