WineScan™ SO2

Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

WineScan™ SO2

АНАЛИЗАТОР ЗА ВИНО И МЪСТ

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Модел Flex*
Готови вина: (Етанол, глюкоза/фруктоза, ябълчена киселина, летлива киселина, общи киселини, pH, свободен SO2 , общ SO2)
и
Мъст: (pH, яблачена киселина, винена киселина, титруеми киселина, брикс, плътност, свободен SO2, общ SO2)

Модел Auto*
Готови вина: (Етанол, глюкоза/фруктоза, ябълчена киселина, летлива киселина,титруеми киселини, pH, свободен SO2 , общ SO2)
Налични са и други калибровки.Могат да бъдат анализирани едновременно голям брой параметри и да бъдат зададени неограничен брой измервателни профили.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Време за анализ: (без SO2) 30 секунди
Трансфер на грешка <1%
Температура на пробата 5 – 35ºC
Обем на пробата Програмируем 4 – 25 ml, стандартен обем 7 ml за Flex и 8 ml за Auto версия
Оптична система Херметически затворена,с контрол на влагата
Калибриране Slope & intercept настройки
Опции в WinISI™ SW пакета
Време за анализ със SO2 : 150 секунди (опция за бързо време за хидролизиране от 86 секунди)
Carry-over < 2%
температура на пробата 5 – 35ºC
Обем на пробата Фиксиран 4.2 ml да бъде добавян (общо 8.2 – 29.2 ml)
Хидролизиращ реактив 4 ml 25% Фосфорна киселина
Оптична система Независим детектор,херметически затворен с контрол на влагата.
Почистване Автоматично и програмируемо
Калибриране Slope & intercept настройки
WinISI™ SW опции без SO2 – 32 параметъра на течността са налични.
FTIR Калибратор FTIR Калибрационнен софтуер за PLS Калибрационен изчисалител
* WineScan Auto е конфигуриран със автосемплер за натоварени лаборатории , WineScan Flex е с ръчно подаване на пробите
Изисквания за инсталиране:
Захранващо напрежение: 100 – 240 VAC ±10% – 50 – 60 Hz
Консумирана мощност: Max. 600 VA по време на измерването, 200 VA в режим готовност
Изисквания за инсталиране: 5 – 35ºC
Атмосфетна влажност < 80% RH
Тегло 89 kg за WSC Flex; 97,4kg вкл. XY Автосемплер
Размери (H×W×D) 54×88×47.3 cm (excl. PC)
Работна среда Стабилна повърхност без вибрации.
IP защита IP43 (IP43 PC опция)
Шум < 70 dB
Предпазители T 10.0 A
Инсталационна категория II
Замърсяващ фактор 2
Надморска височина < 2000 m
XY Автоматичен семплер
Захранване 100 – 240 VAC ±10% – 50 – 60 Hz
Тегло 8.4 kg
Размери (H×W×D) 61 × 33 × 50.8 cm (with sample probe)

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 67 46 56

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

Категория: