NORMALAB

Производител

Индустрия

Normalab предлага пълната гама от уреди за анализ на петрол и петролни продукти. Тези продукти покриват всички изисквания на пазара чрез различните техни алтернативи – ръчни,полуавтоматични и автоматични. Тези алтернативи покриват много национални и международни стандарти,  следвани от лабораториите. Normalab произвежда уреди в съответствие със стандартизационни организации като ASTM, ISO , AFNOR,GBT, GOST, JIS и др.

За повече информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

 

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

Категория: