OenoFoss 2-експресен FTIR анализатор за вино, мъст и мъст под ферментация

Производител

Метод на изследване

Индустрия

,

Достоверни резултати от лозето до бутилката

Бърз и надежден уред съпоставим със стандарта в индустрията WineScan. Лесно прехвърляне между калибровки без риск за възпроизводимостта, като уреда автоматично се настройва за различните продукти.

Надеждни анализи

Наемането на сезонна работна ръка крие рискове за достоверността на данните. Поради тази причина уредът е лесен и безопасен за употреба и от неквалифициран персонал, например, няма нужда от дегазиране на пробата даже и при пенливи вина.

Технология от бъдещето за малките и средни винарни

Уникалният обхват аналитични пакети за OenoFoss™ 2 позволява да се стартира с по-малък пакет калибровки и да се надгради ако желаете. OenoFoss 2 предоставя безпрецедентнни нива на поддръжка и лесно проследими резултати.

Калибровки:

 

 

 

 

Параметри

 

 

Единици

Обхавти
Мъст  

Мъст под ферментация

Готово вино Пенливо вино Коментари
Алфа-амино азот mg/l 0 – 450
Амоняк mg/l 0 – 630
Плътност g/ml 1.02 – 1.19 0.987 – 1.054 0.987 – 1.054
Етанол % Vol. 0 – 19.1 0 – 19.1 0 – 19.1
Фруктоза g/l 0 -164 0 -164
Глюконова к-на g/l 0 – 9
Глюкоза g/l 0 -105 0 – 105
Глюкоза+Фруктоза g/l 0 – 264 0 -308 0 – 308
Млечна киселина g/l 0 – 4.3 0 – 4.3
Ябълчена киселина g/l 0 – 27 0 – 7.4 0 – 6.3 0 – 6.3
pH 2.4 – 4.1 2.9 – 3.9 2.7 – 4.6 2.7 – 4.6
Калий mg/l 0 – 5300
Винена киселина g/l 0 – 15
Титруеми киселини до  pH 7.0 g/l 0 – 25 0 – 13 0 – 7.7 0 – 7.7 като сярна киселина
Титруеми киселини до pH 8.2 g/l 0 – 39 0 – 18 0 – 11.3 0 – 11.3 като виненена киселина
Титруеми киселини до pH 7.0 g/l 0 – 38 0 – 11.7 0 – 11.7 0 – 11.7 като виненена киселина
Титруеми киселини до pH 8.2 g/100ml 0 – 3.9 0 – 1.1 0 – 1.1 0 – 1.1 като виненена киселина
Полифеноли 0 – 124 0 – 124
 

 

Общи разтворими в-ва

 

 

g/100g (°Brix)

 

 

16 – 29

Общи захари g/l 0 – 47 0 – 47
Летливи киселини g/l 0 – 4.6 0 – 1.4 0 – 1.4 0 – 1.4 Expressed as sulphuric acid
Летливи киселини g/l 0 – 5.6 0 – 2.0 0 – 1.7 0 – 1.7 Expressed as acetic acid.
Асимилируем азот (YAN) mg/l 0 – 970
Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

,

Категория: