Fibertec™ 1023 – уред за бързо определяне на диетични влакнини

Производител

Индустрия

, , , ,

Метод на изследване

Fibertec™ 1023

е проектиран за бързо и рационално определяне на влакнини в съответствие с официалните ензимни методи, включително одобрените от AOAC, AACC, NMKL и Asp.

Вид на пробата

Храни и хранителни добавки като: Зърнени продукти,плодове и зеленчуци, здравословни храни, растителни материали.

Параметри

Общи , разтворими и неразтворими диетични влакнини.

Технолиогия

Полуавтоматична инкубираща и филтруваща система за количествено определяне на диетични влакнини.

Официални референтни методи.

AOAC 991.43 and AACC 32-07 TDF

AOAC 991.42/43 and AACC 32-07 SDF, IDF

AOAC 985.29 and AACC 32-05 TDF, IDF, SDF

AOAC 2009.01 TDF Codex Definition method

Спецификация

Технически данни

Филтруващ модул

Филтруване на 6 проби едновременно
Скорост на филтруван 2-4 минути/100 ml в зависимост от вида на пробите
Повтаряемост S.D. < 0.5% абсолютни
Обем на колбите 600 ml
Точност в съответствие с официалния метод

WB 1024 Водна вана

Капацитет 12 колби
Температурен обхват стайна температура до 80°C
Точност на температурата ± 0.1°C
Честота на клатачката 0-150 хода/минута
Отклонение на клатачката 0-50 mm
Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

, , , ,

Метод на изследване

Категория: