HE-50 портативен влагомер

Производител

Метод на изследване

Индустрия

HE 50

портативен преносим влагомер за зърнени култури

 

  • Лесно манипулиране с уреда
  • Бързо измерване
  • Висока точност
  • Автоматично коригиране на температурата
  • Висок измервателен обхват повече от 30% влага
  • Включени 14 калибровки

 

Процес на измерване

Сложете 9 мл проба на дъното на измервателната клетка. С помощта на ръкохватката завийте измервателната клетка. Поставете  измервателната клетка в уреда и изберете продукт с помощта на  въртящия се ключ. След натискане на бутона за измерване избраният продукт се появява на дисплея. HE 50 приключва измерването за секунди, автоматично коригира температурата и показва измереният резултат. Уредът предлага висока точност и не се налагат допълнителни настройки. Четиринайсет продуктови програми могат да бъдат избрани във вашият НЕ 50 от наличните 180 продукта. Това позволява универсална употреба на уреда за зърно, житни растения, растителни и цветни семена, зелено кафе и др. Брашнените продукти могат да бъдат измерени с помощта на специални клетки за брашно.

 

Измервателни клетки

Измервателните клетки са специално разработени за измерване на земеделски култури . Хомогенизирането на пробата в новите измервателни клетки предлага най-добри условия за точност на измерването на влага.

 

Измерване на температура

HE 50 е подходящ също и за измерване на температура. С помощта на допълнителен температурен накрайник /1-5м/  вие ще можете да измерите температурата на складираните продукти и бали.Температурата в балите слама и фураж се измерва с новия температурен накрайник за слама и фураж. HE 50 е лесен за обслужване и има дълъг експлоатационен живот, резултат от приложената висока технология.

 

Технически данни

Захранване : 9 V батерия или акумулатор
Размери на уреда : 220 x 120 x 65 mm
Размери на куфара : 390 x 290 x 85 mm
Тегло: приблиз. 3.2 kg с всички принадлежности

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

Или да посетите сайта на фирмата производител PHEUFFER

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: