осигуряване на комплексни решения в областта на качествения контрол и опазване на околната следа

Ние се стремим към повишаване приходите на нашите клиенти, чрез използване на нови технологии и разработки от най-реномирани доставчици на аналитична апаратура. Клиентите могат да разчитат на нашия компетентен, висококвалифициран персонал. Основа на нашия успех е мотото да бъдем винаги първи – в продуктовата листа на фирмата могат да се открият комплексни решения за всеки бизнес в областта на анализа на качеството на храни и земеделски продукти, околна среда, анализ на горива и не на последно място – най-добрите решения за съвременно оборудване на всяка аналитична лаборатория. Ние провеждаме политика ориентирана към непрекъсната поткрепа за нашите клиенти. Нашите служители подхождат с практичност и толерантност, като прилагат индивидуален подход към проблемите на всеки. Фирмата предлага консултации и обучение за работа с всеки доставен продукт.