Сервизно обслужване

В помощ на клиента

Телефон на сервиза 0888 30 44 78

e-mail  petrov@labconsult.bg

– посещения на място

– превантивна замяна на консумативи

– софтуерeн updata

– дистанционна проверка на инструмента

– поддръжка на калибровките

-24/7 телефонна подръжка

– обучение на персонала за работа с уреда