T Серия Анализатори

Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

Анализатори произведени от фирма API TELEDYNE.

Високотехнологични за използване в контрола качеството на атмосферния въздух, непрекъснат емисионнен мониторинг ,процесен контрол и мониторинг на чисти стай.

Характеристики отнасящи се до всички анализатори от T-Серията:

  • Голям и здрав цветен графичен дисплей с touch screen интерфейс

  • Ethernet, RS-232 и (опция) USB комуникационни портове;

  • USB портове на предния панел за включване на периферни устройства и обновяване на софтуера;

  • 8 аналогови входа (опция)

  • Независимо калибрирани изходни обхвати;

 

UV Флуоресцентни анализатори за Серни съединения;
Газ Модел Обхват (Min/Max)
SO2 T100U 0-5 ppb / 0-20,000 ppb
T100 0-50 ppb / 0-20 ppm
T100H 0-10 ppm / 0-5,000 ppm
H2S T101 0-50 ppb / 0-5 ppm
TRS T102 0-50 ppb / 0-10 ppm
TS T108U 0-5 ppb / 0-10 ppm
TS T108 0-50 ppb / 0-10 ppm
Хемилуминисцентни Анализатори за Азотни съединения
Газ Модел Обхват (Min/Max)
Direct, True NO2
Direct, True Nitrogen Dioxide
T500U 0-5 ppb / 0-1,000 ppb
NO, NO2, NOx, O3 Nitrogen Oxide, Nitrogen Dioxide, Ozone T204 0-50 ppb / 0-20 ppm NO, NO2, NOx 0-50 ppb / 0-1 ppm O3
NO, NO2, NOX
Nitrogen Oxide, Nitrogen Dioxide
T200U 0-5 ppb / 0-2,000 ppb
T200 0-50 ppb / 0-20 ppm
T200M 0-1 ppm / 0-200 ppm
T200H 0-5 ppm / 0-5,000 ppm
True NO2 , NO, NOx
Nitrogen Oxide, True Nitrogen Dioxide
T200P 0-50 ppb / 0-4,000 ppb
T200UP 0-5 ppb / 0-2,000 ppb
NO Y
Reactive Oxides
of Nitrogen
T200U/NOY 0-5 ppb / 0-2,000 ppb
NH3
Ammonia
T201 0-50 ppb / 0-2,000 ppb
N2O
Nitrous Oxide
T320U 0-200 ppb / 0-200 ppm
T320 0-1 ppm / 0-1,000 ppm
IR Филтрови Корелационни Анализатори за Въглеродни съединения
Gas Model Ranges (Min/Max)
CO
Carbon Monoxide
T300U 0-100 ppb / 0-100 ppm
T300 0-1 ppm / 0-1,000 ppm
T300M 0-5 ppm / 0-5,000 ppm
CO2
Carbon dioxide
T360U 0-100 ppb / 0-100 ppm
T360 0-2 ppm / 0-2,000 ppm
T360M 0-4 ppm / 0-4,000 ppm
T801 0-20%
CO2/O2 T803 0-20%/0-100%
UV Абсорбционни Анализатори за Кислород
Gas Model Ranges (Min/Max)
O3
Ozone
T265 0-100 ppb / 0-2,000 ppb
T400 0-100 ppb / 0-10 ppm
O2
Oxygen
T802 0-100% (Paramagnetic)
Калибрационно оборудване
Газ Модел Обхват (Min/Max)
Всички Газове T700U Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM
T700 Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM
T700H Available MFC’s: 0-1 LPM to 0-20 LPM
T701 0-18 LPM, 30 PSI
T701H 0-30 LPM, 35 PSI
T750 Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM
T750U Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM
701* 0-18 LPM, 30 PSI
701H* 0-30 LPM, 35 PSI
751* 0-5 LPM, 30 PSI
751H* 0-10 LPM, 30 PSI
702* Dilution Ratios – 20:1 to 300:1
O3
Ozone
T703 Ozone Output: 50 ppb to 10 ppm
O3
Ozone
T703U Ozone Output: 3 ppb to 10 ppm

За подробна информация може да се обаждате на тел. 0887237029

или да посетите сайта на фирмата производител

http://eservices.teledyne-api.com/pdfs/T_Series_Instrument_OverviewRevC.pdf

Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

Категория: