Snol – Лабораторни сушилни и пещи за пробоподготовка

 

Нискотемпературни сушилни
Модел полезен обем температурен диапазон Размери на работната камера
литри Градуси Целзии ширина дълбочина височина
SNOL 20/300 LSN11 20 10 – 300 240мм. 280мм. 340мм.
SNOL 20/300 LSN11 ST 20 T+10-300 240мм. 280мм. 340мм.
SNOL 60/300 LSN11 60 T+10-300 380мм. 380мм. 420мм.
SNOL 60/300 LSN11 ST 60 T+10-300 380мм. 380мм. 420мм.
SNOL 120/300 LSN11 120 T+10-300 550мм. 400мм. 580мм.
SNOL 120/300 LSN11 ST 120 T+10-300 550мм. 400мм. 580мм.
SNOL 220/300 LSN11 220 T+10-300 730мм. 500мм. 620мм.
SNOL 220/300 LSN11 ST 220 T+10-300 730мм. 500мм. 620мм.
SNOL 420/300 LSN11 420 T+10-300 1000мм. 500мм. 860мм.
SNOL 58/350 LSN11 58 T+10-350 390мм. 375мм. 360мм.
SNOL 58/350 LSP11 58 T+10-350 390мм. 375мм. 360мм.
SNOL 67/350 LSN01 67 T+10-350 390мм. 445мм. 390мм.
SNOL 67/350 LSP01 67 T+10-350 390мм. 445мм. 390мм.
SNOL 200/200 LSP11 200 T+10-200 710мм. 610мм. 460мм.
SNOL 2×240/200 LSN11 2*240 50 – 200 500мм. 400мм. 1200мм.
SNOL 2×240/200 LSP11 2*240 50 – 200 500мм. 400мм. 1200мм.
SNOL 4×80/200 LSN18 4*80 50 – 200 500мм. 400мм. 400мм.
SNOL 4×80/200 LSP18 4*80 50 – 200 500мм. 400мм. 400мм.
SNOL 3/320 3 320 100мм. 500мм. 125мм.
SNOL 24/200 LSP01 24 200 300мм. 380мм. 200мм.
SNOL 75/350 (LSP/ESP) 75 350 390мм. 530мм. 390мм.
SNOL 200/200 LSN11 200 T+10-200 710мм. 610мм. 460мм.
SNOL 420/300 LSN11 ST 420 T+10-300 1000мм. 500мм. 860мм.

Високо температурни пещи

температурен диапазон м
литри Градуси Целзии ширина дълбочина височина
SNOL 3/1100 LHM01 3 10 – 1100 120мм. 200мм. 105мм.
SNOL 8,2/1100 LHM01 ST 8,2 10 -1100 195мм. 310мм. 135мм.
SNOL 3/1100 LHM01 ST 3 10 – 1100 120мм. 200мм. 105мм.
SNOL 10/1300 LHM01 10 10 – 1300 190мм. 335мм. 170мм.
SNOL 8,2/1100 LHM01 8,2 10 – 1100 195мм. 310мм. 135мм.
SNOL 8,2/1100 LHM21 8,2 10 – 1100 195мм. 310мм. 135мм.
SNOL 13/1100 LED 13 10 – 1100 220мм. 335мм. 170мм.
SNOL 7,2/1100 LSC01 7,2 1100 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 8,2/1100 LSM01 8,2 10 – 1100 195мм. 310мм. 135мм.
SNOL 7,2/1100 LSC21 7,2 T+10-1100 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 3/1100 LHM21 3 T+10-1100 120мм. 200мм. 105мм.
SNOL 8,2/1100 LSM21 8,2 T+10-1100 200мм. 300мм. 133мм.
SNOL 13/1100 LHM01 13 T+10-1100 220мм. 335мм. 170мм.
SNOL 7,2/1300 LSC01 7,2 T+10-1300 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 30/1300 LSF01 30 T+10-1300 200мм. 440мм. 290мм.
SNOL 7,2/1100 LSC01 7,2 T+10-1100 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 8,2/1100 LSM01 8,2 T+10-1100 195мм. 310мм. 135мм.
SNOL 7,2/1100 LSC21 7,2 T+10-1100 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 3/1100 LHM21 3 T+10-1100 120мм. 200мм. 105мм.
SNOL 8,2/1100 LSM21 8,2 T+10-1100 200мм. 300мм. 133мм.
SNOL 13/1100 LHM01 13 T+10-1100 220мм. 335мм. 170мм.
SNOL 4/900 LSC01 4 T+10-900 120мм. 555мм. 110мм.
SNOL 13/1100 LHM21 13 T+10-1100 220мм. 335мм. 170мм.
SNOL 8/1600 LSF01 8 T+10-1600 150мм. 300мм. 150мм.
SNOL 4/900 LSC21 4 T+10-900 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 15/1100 LSC01 15 T+10-1100 215мм. 400мм. 195мм.
SNOL 7,2/1300 LSC21 7,2 T+10-1300 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 30/1300 LSF21 30 T+10-1300 200мм. 425мм. 290мм.
SNOL 80/1100 LSF01 80 T+10-1100 300мм. 405мм. 600мм.
SNOL 0,7/1250 LXC04 0,77 1250 200мм. 70мм.
SNOL 4/900 LSC01 4 T+10-900 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 13/1100 LHM21 13 T+10-1100 220мм. 335мм. 170мм.
SNOL 8/1600 LSF01 8 T+10-1600 150мм. 300мм. 150мм.
SNOL 4/900 LSC21 4 T+10-900 120мм. 295мм. 500мм.
SNOL 15/1100 LSC01 15 T+10-1100 215мм. 400мм. 195мм.
SNOL 7,2/1300 LSC21 7,2 T+10-1300 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 30/1300 LSF21 30 T+10-1300 200мм. 425мм. 290мм.
SNOL 80/1100 LSF01 80 T+10-1100 300мм. 405мм. 600мм.
SNOL 0,7/1250 LXC04 0,77 1250 200мм. 70мм.
SNOL 40/1200 LSF01 40 T+10-1200 295мм. 420мм. 295мм.
SNOL 15/1200 LSC01 15 T+10-1200 215мм. 400мм. 195мм.
SNOL 7,2/900 LSC01 7,2 T+10-900 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 39/1100 LHM01 39 T+10-1100 320мм. 495мм. 230мм.
SNOL 40/1200 LSF21 40 T+10-1200 295мм. 420мм. 295мм.
SNOL 15/1300 LSC01 15 T+10-1300 215мм. 400мм. 195мм.
SNOL 7,2/900 LSC21 7,2 T+10-900 195мм. 295мм. 120мм.
SNOL 39/1100 LHM21 39 T+10-1100 320мм. 495мм. 230мм.
SNOL 10/900 LXC02 10 T+10-900 190мм. 210мм. 405мм.
SNOL 45/1200 LSF01 45 T+10-1200 290мм. 375мм. 450мм.
SNOL 15/900 LSC01 15 T+10-900 215мм. 400мм. 195мм.
SNOL 75/600 LXC02 75 T+10-600 340мм. 390мм. 550мм.
SNOL 4/1100 LSC01 4 T+10-1100 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 4/1100 LSC21 4 T+10-1100 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 12/1100 LSC01 12 T+10-1100 215мм. 295мм. 195мм.
SNOL 6,7/1300 LSM21 6,7 T+10-1300 145мм. 310мм. 135мм.
SNOL 4/1200 LSC01 4 T+10-1200 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 12/1200 LSC01 12 T+10-1200 215мм. 295мм. 195мм.
SNOL 4/1200 LSC21 4 T+10-1200 120мм. 295мм. 110мм.
SNOL 12/1300 LSC01 12 T+10-1300 215мм. 295мм. 195мм.
Категория: