Fibertec 8000

Производител

Индустрия

, ,

Метод на изследване

Fibertec™ 8000 e напълно автоматизирана система за определяне на количеството сурови влакнини в съответствие със стандартните референтни методи като Weende, van Soest и др.

Вид на пробите

Суровини и продукти за производство на фуражи и агрикултури.

Параметри

Сурови влакнини (CF),

Неутрално разтворими влакнини (NDF),

Aмилазно третирани Неутрално Разтворими Влакнини (aNDF),

Киселинно разтворими влакнини (ADF) и

Kиселинно разтворим лигнин(ADL)

Официални референтни методи

ISO 6865 & 92/89 EEC Сурови влакнини във фуражи;

ISO 16472 aNDF в животински храни

AOAC 2002.04 aNDF във фуражи;

ISO 13906 ADF и ADL в животински храни;

 

Технически данни:

Обем на пробата:

0.5 – 3g

Обхват:

0.1 % – 100 %

Макс. Брой проби

До 6 проби на едно зареждане

Макс. Брой проби на ден

До 36 анализа (метод за определяне на сурови влакнини)

Повтаряемист

± 1 % относително от 5 % – 30 % влакнини

Инсталационни изисквания

Захранващо напрежение

200 – 240 V 50 – 60 Hz

Консумирана мощност

2 000 W

Захранване с вода

Fibertec 8000: Чешмяна вода 2 l/min (4-25 °C, зависи от налягането),

FT 121 Блок за студена екстракция: 2 l/min

Тегло:
Размери (W x D x H)

Fibertec™ 8000
67kg
730 × 390 × 640 mm

FT 121 Fibertec™
14kg
560 × 380 × 280 mm

За повече информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

, ,

Метод на изследване

Категория: