СИСТЕМА ФАЙБЪРKAП

Индустрия

СИСТЕМА   ФАЙБЪРKAП  

 

 

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА  УЛЕСНЕН  АНАЛИЗ  НА СУРОВИ И РАЗТВОРИМИ  ВЛАКНИНИ

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Определяне на сурови, киселинно-разтворими(ADF), неутрално разтворими(NDF) влакнини и киселинно-разтворим лигнин(ADL)
  • Резултати в съответствие с официалните стандартни процедури
  • Малка инвестиция при изключително съотношение  качество/цена
  • FiberCap-дизайн на капсулите (патентован) осигурява оптимално смесване на реагентите с  всички видове проби
  • Контролирани условия на реакциите осигуряват точен анализ и висока прецизност
  • Улеснено партидно обезмасляване на пробите
  • Обработка на партиди без прехвърляне на пробите
  • Бързото филтриране на всички видове проби спестява време
  • Едновременната обработка на 6 проби осигурява висока производителност
  • Спестява лабораторно пространство

 

 

ОПИСАНИЕ

Системата  FiberCap  е специално проектирана и предназначена за осигуряване на  евтино и при висока производителност решаване на проблема  за определяне на влакнини в съответствие с  одобрените и стандартизирани методи на Weende, Van Soest и др.  Обработката на партиди без прехвърляне на пробите се практикува по време на целия анализ. Обезмасляване, кипене, плакнене и филтриране се извършват при еднакви, контролирани условия.

 

 

 

 

 

FiberCap- капсулите са специално проектирани за минимизиране на грешките и осигуряване на еднакви условия за анализ по всяко време. FiberCap  представлява полипропиленов контейнер  с щипка  на капачката, която веднъж затворена, осигурява обработка на пробата без прехвърляне. Различните химически свойства на мембраните, използвани в капсулите и капачката, осигуряват свободно навлизане  на реагентите по време на анализа. Това предимство осигурява  еднакви условия за всички видове проби, дори проби с високо съдържание на скорбяла могат лесно да се анализират. Филтрирането, както и промиването, се извършва за секунди за всички видове проби.

Системата с  модулни FiberCap  е подходяща за всички лаборатории, големи и малки, тъй като един оператор може лесно да анализира до 6 партиди едновременно като ще се получат 36 завършени екстракции за 1,5 часа.  Ниската цена  на анализите също дава предимство  пред стандартните методи, базиращи се на филтриране и други процедури с прехвърляне на  пробите.  Системата предлага значително спестяване на манипулации и време както и по- добра прецизност на анализа.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Размер на пробата: 0,5 – 3 г
Обхват на измерване: 0,1 – 100%
Капацитет: 6 проби едновременно
Дневен капацитет: до 36 анализа
Повтаряемост: +/- 1% относителна грешка при до 30% влакнини
Индустрия

Категория: