DumatecTM 8000

Индустрия

Метод на изследване

Производител

DumatecTM 8000

По-нисък разход, за по-малко време

Типове проби:
Храни и храна за животни, течности и твърди проби

Параметри:

Азот/Протеин

Технология:

Метод на Дюма – бързо изгаряне на пробата в чиста кислородна среда.

Официални референтни методи:

AOAC 997.09 Бира и пивна мъст
AOAC 990.03 храна за животни

AOAC 992.23 Зърнени култури и слънчоглед

AOAC 992.15 Месо и месни продукти

ISO 14891 Мляко и млечни продукти

ISO 16634 определяне на общ Азот

Надеждни резултати само за 3 минути при ниски разходи на проба и увеличаване на срока на живот на консумативите. Иновативен софтуер, позволяващ ръководенето на операциите и проследимостта на резултатите от вашият компютър.

Метод на Дюма само за 3 минути

Надеждни резултати за от 3-5 минути. Иновативния дизайн изключва стандартизация на калибровката между отделни партиди на еднакви по състав проби.

Ниски оперативни разходи

Нисък разход на кислород и хелий и контрол при процеса на изгаряне. Иновативна три степенна система за отвеждане на водата, която намалява разхода на реагенти. Значително съкратено време за анализ и автоматичен мониторинг на изследваните проби със сертифициран катализатор достатъчен за до 800 анализа.

DumatecTM е свързан с FOSS digital services за автоматичен запис на резултатите и базата данни е лесно достъпна от всякъде и по всяко време. Иновативна система за автоматично отстраняване на CO2 и автоматична семплер система позволяваща анализ на до 117 проби на веднъж.

СПЕСИФИКАЦИИ

 

Тегло на пробата                                           0.5mg – 300mg(обикновено 100mg)

 

Капацитет на семплера                                 39 позиции във всеки диск

(диск 2 и 3 са опция)

 

Време за анализ                                              2-5 мин., зависи от вида и обема на пробата

 

Извличане                                                        над 99,5%

 

Лимит на засичане                                          0,003 mg N

 

Относителен стандарт за отклонение           под 0,5% при 150  mg тествано вещество

Обхват на измерван Азот                              (EDTA)0.01-50mg N

Температурен обхват                                     Камера за изгаряне 400-1100

Операционна система                                   FossManager-TM

 

Инсталационни изисквания

 

Хелии                                                            клас 5.0(99.999%)

 

Кислород                                                       клас 5.0(99.999%)

 

Азот/въздух под налягане

(auto sampler drive)                                    Клас 2.6(99.6%)

 

Входящо налягане Хелии                              3 бара

Входящо налягане Кислород                         3 бара

 

Входящо налягане Азот/                              4 бара

въздух под налягане

 

Ел. захранване                                            220-240V / AC, 50/60 Hz*

 

Размери (W x D x H)                                   800 х 400 х 590 (710 с автоматичен семплер)

 

Тегло                                                              65 кг

 

Към сайта на производителя
Индустрия

Метод на изследване

Производител

Категория: