Calcimeter

Производител

Индустрия

Калциметърът на Eijkelkamp е подходящ за едновременно определяне на съдържанието на карбонат в 5 проби от почви. Стъклата са заменени със синтетични материали. Тъй като се използва солна киселина, е избран стабилен и ергономичен дизайн. Калциметърът се доставя заедно със съдове и епруветки (без реагенти).

Производител

Индустрия

Категория: