Alphatec F№

Производител

Метод на изследване

Индустрия

,

Alphatec FN
Анализатор на зърно и брашно.

Съгласно изискванията на методите AACCI / ICC / ISO 3093 – 2009

 

Alphatec FN е безопасен, модерен уред за изпитване на алфа амилазна и ензимна активност в зърно и брашно.

Проба
Пшеница, ръж, ечемик, сорго, брашно и всякакви проби
изискващи анализ на падащо число в съответствие с международните стандарти

AlphatecTM FN дава възможност за извършване на стандартния тест за алфа-амилазна и ензимна активност в зърно и брашно по един сигурен и модерен начин

Въз основа на световния опит на FOSS при разработване на автоматизирани лабораторени анализи, анализаторът FOSS Alphatec FNO включва: охлаждащ капак, който минимизира изтичането на пара, когато се зареждат проби, като по този начин се избягва потенциално нараняване.Изолираната вана за проби без горещи повърхности намалява риска от нежелани изгаряния. Преливник за гореща вода предотвратява риска от изгаряне на оператора.

Тъч скрийн функция
Новата технология използва сензорен екран.Той позволява бърза и лесна работа , без грешки.Намалява времето и разходите за обучение на оператора. Практичният дизайн и наличието на разглобяема стойка за ваната и задните конектори, правят уреда много удобен за работа.

Alphatec FN e нов начин за посрещане на индустриалните стандартни методи
FOSS е уважаван доставчик с доказан опит от 11 000 инсталирани инструменти за анализ на зърно по целия свят. Като ново допълнение към широкото портфолио на FOSS, AlphatecTM FN предлага модерна алтернатива на конкурентна цена на съществуващи решения, подкрепени от уникална поддръжка за клиенти за техните безпроблемни и непрекъснати аналитични операции

Hammertec

FOSS Hammertec е специално разработена за анализа чукова мелница. Създадена е с фокус върху потребителя, Hammertec прави операциите по-тихи най-малко с 1,5 dB в сравнение със съществуващите решения. Тя също е по-малка и по-лека от старите мелници , а иновативния дизайн помага да се избегне замърсяване на проба в проба, като осигурява по-точни резултати.
• По-тиха чукова мелница за по-безопасна и по-приятна работна среда
• По-малка и по-лека
• Модерен дизайн – помага да се избегне замърсяването на проби

Съгласно изискванията на методите AACCI / ICC / ISO

Технология

 

Падащото число е важен тест за измерване при търговията със зърно. Тестът се основава на активността на алфа-амилазния ензим в зърната, което помага за установяване на увреждането от покълване. Също така е важен тест за оптимизиране на активността на ензимите в брашното за да се гарантира качеството на крайния продукт – хляб, тестени изделия, юфка и малц.

Оборудване и метод

 

В съответствие с признатите методи, AlphatecTM FN се състои от кипяща водна баня и система за измерване на по две пробни епруветки във ваната.Епруветките с пробата се поставят в кипяща водна баня, нишестето започва да се желира и суспензията става по-вискозна. Суспензията се разбърква, за да се гарантира, че желирането на пробата е хомогенно. Когато алфа-амилазният ензим започва да разгражда нишестето, вискозитетът намалява.
Количеството на покълнали зърна е пропорционално на активността на алфа-амилазата. Колкото по-висока е активността на алфа-амилазата, толкова по-нисък е вискозитетът на суспензията и толкова по-бързо бъркалката пада на дъното. Ето защо по-голямото покълване на зърното води до по-ниско число на падане.

Характеристики за безопасност

 

Методът на стандартното падащо число изисква използването на кипяща вода и това винаги представлява потенциален риск за безопасността, ако не се работи правилно. AlphatecTM FN е внимателно проектиран уред, така че при работа с водната баня парата да се насочи далеч от операторите. В допълнение, металната водна баня е поставена в изолирана кутия, за да се гарантира, че външните повърхности са безопасни за допир.

Работа с тъч скрийн

 

Модерният потребителски интерфейс позволява пълен контрол на инструмента и всички съответни настройки и опции.

Стандартния метод

 

1. Подготовка на пробата
Зърнена проба от 300 грама се смила в мелницата Hammertec на FOSS. Голямата проба е за да се избегне грешка при пробовземане. За брашното се взема представителна проба.

2. Претегляне
7.0 ± 0.05 g проба от зърно или брашно се претеглят и се поставят във вискозиметърна епруветка. Количеството брашно трябва да бъде коригирано чрез измерване на действителното съдържание на влага в пробата.

3. Дозиране

Към епруветката се добавят 25 ± 0,2 ml дестилирана вода.

4. Разклащане
Пробата и водата се смесват чрез енергично разклащане на епруветката, за да се получи хомогенна суспензия.

5. Разбъркване

Вискозиметърната епруветка с поставена бъркалка се слага в кипящата водна баня и уредът се стартира. След 5 секунди разбъркването започва автоматично.

6. Измерване
Бъркалката се освобождава автоматично в горната си позиция след 60 (55 + 5) секунди и се оставя да падне под собственото си тегло.

7. Падащо число

Общото време в секунди от стартиране на инструмента, докато бъркалката достигне дъното на епруветката , се регистрира от инструмента. Това е падащото число.

 

За повече информация може да се обаждате на тел. 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

,

Категория: