Температурна сонда GT1

Производител

Метод на изследване

Индустрия

За контрол температурата на зърното в плоски складове.

Сондата за измерване на температура GT1 се използва в земеделието за измерване на температура на зърното в малки складове за зърно, сено и слама в рамките на -100С до +700С. Сондата има два температурни сензора – един на върха, позиция OUT и един в измервателния уред, позиция IN. Сондата е пригодена за измерване на температура в закрити помещения. Сензорът на върха на сондата и другият вътре в нея, позволяват измерване на температура както в дълбочина от 1,5м , така и на повърхността.

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78 или да посетите сайта на фирмата производител PHEUFFER

 

 

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: