Системи за емисионен контрол

Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

ДОАС (диференциална оптична абсорбционна спектроскопия) и ЛД (лазерен диод) системи за емисионен контрол

Стандарт по EN 14181, EN 50389, EN 60079-1_2007, EN 60079-11_2007, EN 60204-1_2006

Компоненти:

AR 600 – Мултикомпонентен ДОАС анализатор за непрекъснат емисионен мониторинг и технологичен контрол.

Анализаторът може да бъде конфигуриран за измерване на следните газове:

SO2, NO, NO2, NO3, CO, CO2, O3, Styrene, Toluene, Xylene, Benzene, Phenol, Formaldehyde, HF, H2O, CH4, N2O, NH3, HCl, THC, HxCy, NH4, 1,2,3,-1,3,5 TMB, Br2, Cl3, ClO2, CS2, Hg,и др.

или

LD 500 – Мултикомпонентен ЛД анализатор за непрекъснат емисионен мониторинг и технологичен контрол разполагащ със следните лазерни модули:

LH511 – HF/H2O

LH512 – HCl/H2O

LH513 – NH3/H2O

LH514 – CO/CO2/H2S

LH515 – O2

LH516 – CH4/H2O

LH517 – H2O/температурен лазерен модул

ER060 – Предавател и приемник за изграждане на светлинното измервателно трасе.С автоматично или ръчно калибриране.За монтаж на комини или газоходи.Полученият сигнал се подава за обработка към AR600 или LD 500

DL256логер за събиране информацията от измерванията на анализатора и другите датчици.(температура,налягане,влага и т. н.)

Enviman Софтуерен пакет за обработка и визуализиране на данните съгласно изискванията на крайния потребител.

Подробна информация за системата може да получите на тел. 0887 23 70 29

Към сайта на производителя

Производител

Индустрия

,

Метод на изследване

Категория: