Системи за анализ на атмосферния въздух

Производител

Индустрия

Метод на изследване

ДОАС система за контрол качеството на атмосферния въздух.

Стандарт по ISO 14956 и SS-EN 15259-2007г.

Компоненти:

AR 500 – мулти-компонентен анализатор за атмосферен.въздух.

ЕР110 и ER 150 – приемник и предавартел за изграждане на фиксирани светлинни трасета.Използуват ксенонова лампа за източник на светлина.Полученият сигнал се пренася чрез оптично влакно до анализатора.

DL256 – логер за събиране информацията от измерванията на анализатора,

метеорологичната станция и др,

Enviman – Софтуерен пакет за обработка и визуализиране на данните съгласно изискванията на крайния потребител.

Системата може да бъде конфигурирана за измерване на следните газове:

SO2, NO, NO2, NO3, CO, CO2, O3, Styrene, Toluene, Xylene, Benzene, Phenol, Formaldehyde, HF, H2O, CH4, N2O, NH3, HCl, THC, HxCy, NH4, 1,2,3,-1,3,5 TMB, Br2, Cl3, ClO2, CS2, Hg,и др.

Подробна информация за системата може да получите на тел. 0887 23 70 29

 

Към сайта на производителя
Производител

Индустрия

Метод на изследване

Категория: