SOXTEC 243

Индустрия

Производител

Метод на изследване

ST 243 Soxtec™

Система за екстракция на мазнини с разтворители за бърза и безопасна работа с храни, фуражи, почви, полимери, текстил, хартия, пулп и др.

 

Характеристики и Предимства

  • Използване само около 10 мл на проба  с наличие на възстановителна система
  • Отделно отчитане на времето за всяка степен на екстракция,
  • което прави  лесна повтаряемостта на програмирането и самия процес
  • Предлаганите принадлежности за работа с партиди подобрява работата в лабораторията
  • Затворена система за подаване на разтворителите, ограничаваща досег с оператора
  • Официални одобрения от: АОАС-991.36; АОАС 2003.05 /2003.06; SCAN-CM 49:93; EPA  method 3541

 

Описание на системата:

Системата Soxtec 243   е предназначена за бърза, безопасна и икономична екстракция на твърди и полу-твърди материали. Това се постига  с използването на патентованата версия на  техниката на екстракция по Soxhlet.  Тя предоставя максимум удобство чрез едновременна обработка  6 проби.

Системата Soxtec 243   е СЕ одобрена съгласно LVD  и EMC Директиви.

 

Системата се състои от уред за екстракция  и обслужващ контролен уред.

Уредът за екстракция  е необходимо да се постави в добре вентилирана камина ( с дебит на потока 0,5 м/сек).

Пробите за анализ се претеглят  в гилзи, които се поставят в уреда за екстракция. Чашките се подгряват от електрически загрявана плоча. Тристепенният процес на екстракция  се състои от завиране, изплакване и  възстановяване.

 

Системата е приспособима и подходяща за обхват от приложения в хранителната и фуражната промишленост, опазване на околната среда  и др. Тя е проектирана да работи с всички често срещани разтворители за екстракции ( Не ви препоръчваме, обаче, да използвате Diethyl ether поради риск от експлозия при работа с него) . Обикновено се възстановява 80%  от разтворителя и  само 10 мл разтворител се използва за проба. Възможно е също системата  да се използва за подготвяне на проби за  GC/HPLC  като се използва специално уплътнение.

Повтаряемостта е равна на традиционната техника – 1% отн. или по-добре

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Размер на екстракционните капсули: 25 мл
Обем на разтворителя: 40 мл
Време за екстракция: 40-60 мин ( в зависимост от приложението)
Капацитет на партида: 6 проби
Капацитет за ден: 30-36 проби
Обхват на измерване: 0,1 – 100% мазнина
Точност: Съгласно стандарта
Време за загряване: от 20 – 280ºС за 7-9 мин (230V)

За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78

Към сайта на производителя
Индустрия

Производител

Метод на изследване

Категория: