Сензор за влага в почвите – ML 3

Индустрия

Производител

Метод на изследване

  • Приложение:
  • измерване на влага в почвите
  • Хидро-геоложки проучвания
  • Поливни проучвания
Индустрия

Производител

Метод на изследване

Категория: