Контадор – брояч на семена

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Контадор

БРОЯЧ НА СЕМЕНА

за определяне на теглото на определен брои семена и за подготовката на проби за кълняемост и тестове за отглеждане.

  • За всякакъв размер на зърното от 0,3 до 15 мм
  • Висока скорост на броене
  • Прецизно отброяване
  • Лесна употреба
  • Тиха работа
  • Може да се настройват размер и скорост
  • Ниско ниво на шума при работа
  • Опция: пълнеща станция „Контапак” за торби и бутилки

За рационализиране на работата на големи количества проби, ние препоръчаме пълнещата станция „Контапак”, с въртящ се механизъм за торби и бутилки /опция/.

 

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Захранващият съд стои на място чрез електромагнит и се индуцира вибрация по време на броенето. Материалът, който трябва да се брои достига до изхода и пада в събирателен съд през фотоелектронен брояч.

Контадор” избира автоматично скоростта на броене в зависимост от размера на материала, който ще се отброява. Това гарантира оптимално използване на капацитета и намалява до минимум времето за отброяване, поддържайки точността на броене. Малко преди броенето да е завършено, „Контадор” редуцира скоростта на броене, така че да не се отброяват повече семена отколкото е зададено.

Скоростта на броене може да се наглася и ръчно. Уредът може да разпознава кога липсва събирателен съд или захранващ съд, спира броенето и докладва за това на дисплея, за да не се появи грешка. Частици, които са значително малки по размер, не се броят. Така например, семената от рапица в проба от грах падат в събирателния съд, без да бъдат броени. Чрез ръчно нагласяне на размера на семената е възможно да се контролира броенето на частиците.

ДИСПЛЕЙ

Дисплеят показва в автоматичен режим предварително зададеното количество и отброеното към момента. В ръчен режим той показва също избраната скорост на броене и размера на семената. Клавиатурата се използва, за да се избират различни режими на работа, като броене с натрупване и диференциално броене.

 

ЗАХРАНВАЩИ СЪДОВЕ

Номер 1 за семена на рапица и малки размери семена.

Номер 2 –за семена на зърнени култури, на слънчоглед и ръж

Номер 3 – за царевица, боб и леща

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване: Може да се избира, 115/230 V, 50-60 Hz
Размери: Дължина х височина х широчина: 430 х 235 х 380 мм
Тегло: Около 16 кг

За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 30 44 78

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: